09.08.2021. ·
2 min

Miljan Čubrilo: Mi smo inženjeri "opsednuti" pouzdanošću

HelloWorld
0
Miljan Čubrilo: Mi smo inženjeri "opsednuti" pouzdanošću

„Nama trebaju talenti, ali ne samo to. Oni moraju imati u ovome lični motiv i pokretačku snagu da samostalno uče i savladavaju prepreke ispred sebe.“

Miljan Čubrilo – Product Owner, Platform Communication Team

Zadatak moje ekipe je razrešavanje tehničkih izazova u cilju efikasne komunikacije unutar ECU (Engine Control Unit), obezbeđivanje pouzdane komunikacije sa izuzetno velikim protokom podataka. Samim tim, moja ekipa je izuzetno multidisciplinarna - teme koje mi pokrivamo obuhvataju izuzetno širok spektar znanja, od mikrokontrolera, do operativnih sistema Linux i QNX.

Može se slobodno reći, u najpozitivnijem smislu, da smo mi „opsednuti pouzdanošću”. Navešću nekoliko činjenica:

 • Pouzdanost u komunikaciji odnosi se na integritet podataka i sigurnost isporuke.
 • Naš koncept je omogućiti pouzdanu komunikaciju preko komercijalno dostupne infrastrukture.
 • Korištenje najboljih dostupnih industrijskih standarda kao što su TTEthernet (SAE AS6802), TSN (IEEE 802.1Q*) i AVB (IEEE 802.1BA-2011) je tehnički izazov.
 • Pomoćne aktivnosti su primena namenskih zaštitnih end-to-end mehanizama poput CRC, takođe i uvođenje statusa konekcije, te metrike za debagovanje konekcije poput bit error rate.

Kada je potrebno obezbediti veliku propusnu moć za razmenu podataka, akcije se moraju optimizovati na sledeće načine:

 • Upošljavanjem hardverskih ugrađenih akceleratora
 • Korištenjem procesorskih „prirodnih” potencijala
 • Prilagođavanjem arhitekture softvera optimalnoj razmeni podataka

Neki od načina kako se postiže visoka performansa u komunikacionom procesu:

 • Primeri hardverskih akceleratora su DMA, ugrađeni mehanizmi međuprocesorske komunikacije ili infrastruktura za ubrzavanje podataka na eternet link nivou poput POSIX AVB.
 • U cilju iskorištavanja najboljeg od hardverskih mogućnosti, naši inženjeri moraju iskoristiti svoje embedded RTOS i POSIX OS znanje na sistemskom nivou.
 • U cilju optimizacije transfera podataka preko „prirodnih” procesorskih funkcija, naši inženjeri analiziraju instrukcije procesora kako bi omogućili optimizacije prenosa podataka.
 • Podržavamo različite hardverske arhitekture od mikroprocesora poput Intersil Aurix do različitih high-end ARM implementacija poput Renesas R-Car.
 • Arhitektura softvera se konstantno „izaziva” na promenu koja optimizuje komunikacione nivoe, i ka minimalnim potrebama za prenos podataka.
 • Konstantno istražujemo mogućnosti naprednih komunikacionih tehnologija i forsiramo poboljšanja.
 • U konstatnoj trci za što većom propusnošću komunikacije i na čipu i van njega, radimo istraživanje i razvoj sa komercijalnim tehnologijama poput PCIe, mehanizmima keš manipulacije modernih procesora i tome slično.

Kompleksnost COM domena dolazi iz činjenice da komunikacija mora da se obezbedi ne samo na nivou komunikacije sa spoljnjim svetom, već se odnosi i na inter-host komunikaciju pa čak i komunikaciju unutar jednog hosta. Potreban je širok spektar znanja, a veliki deo posla je i iščitavanje i razumevanje standarda. Zbog toga ova oblast i nije za svakog inženjera, jer mnogi od njih doživljavaju čitanja i razumevanje standarda kao “studiranje prava” . Pored znanja, svakako je potreban taj lični motiv i pokretačka snaga da se problemi samostalno rešavaju. Mentorstvo takođe ima svoje limite, svako od nas može i mora da „dobaci” dalje od onoga što mu je preneto.

Poseetite profil kompanije RT-RK.

Oceni tekst

4
6 glasova

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga