Kolike su IT plate?

Istraži plate po radnoj poziciji, lokaciji i senioritetu i saznaj svoj potencijal zarade.

Beograd
Kompanija

DevOps Engineer (Beograd)

49 plata bez prakse

1.570 - 2.010

interval prosečne plate

642min.
1.626medijana
1.790prosek
3.660max.

Rezultati za plate po senioritetu

Medior

19 plata

1.504 - 2.096

interval prosečne plate

708min.
1.888medijana
1.800prosek
2.950max.

Junior

15 plata

1.002 - 1.356

interval prosečne plate

642min.
1.088medijana
1.179prosek
1.710max.

Senior

15 plata

1.981 - 2.797

interval prosečne plate

878min.
2.440medijana
2.389prosek
3.660max.

Rezultati za plate po kompaniji

1.040

prosek plate

642min.
816medijana
2.006max.

4 plate

1.446

prosek plate

1.224min.
1.467medijana
1.626max.

4 plate

1.640

prosek plate

1.070min.
1.735medijana
2.020max.

1.321

prosek plate

944min.
1.452medijana
1.566max.

1.490

prosek plate

803min.
1.490medijana
2.178max.

1 plata

2.910

prosek plate

2.910min.
2.910medijana
2.910max.

4019 plata na helloworld.rs

Unesi anonimno platu

Doprinesi i ti transparentnosti plata u IT industriji!