Uklonjeni profili poslodavaca

Profili uklonjeni na zahtev poslodavaca:
  • ALT E - SOLUTIONS
HelloWorld je pružalac usluga informacionog društva. Lista uklonjenih poslodavaca ne predstavlja ni na koji način vrednosni sud ili pravni stav HelloWorld-a prema poslodavcu čiji je profil uklonjen i samom zahtevu za uklanjanje. Cilj ove liste jeste postizanje minimuma transparentnosti prema korisnicima servisa HelloWorlda.