Za medije

Sve informacije o IT tržištu rada, najtraženijim i deficitarnim pozicijama, rezultatima istraživanja, možete potražiti od našeg sektora za odnose sa javnošću.

Marko Vučetić

Marko Vučetić

Saradnik za odnose sa javnošću

+381 (0)11/7150-193

+381 (0)64/8685-848