Kolike su IT plate?

Istraži plate po radnoj poziciji, lokaciji i senioritetu i saznaj svoj potencijal zarade.

Grad
Kompanija

Plate sa pouzdanom procenom

Junior Software Developer (Beograd)

226 plata

931 - 1.013

interval prosečne plate

339min.
945medijana
972prosek
1.958max.

Junior QA Specialist (Novi Sad)

24 plate

605 - 765

interval prosečne plate

357min.
728medijana
685prosek
1.060max.

Project Manager

94 plate

1.462 - 1.748

interval prosečne plate

530min.
1.564medijana
1.605prosek
4.000max.

Software Developer (Niš)

77 plata

1.262 - 1.595

interval prosečne plate

283min.
1.230medijana
1.429prosek
3.690max.

System Administrator (Beograd)

54 plate

801 - 1.031

interval prosečne plate

408min.
754medijana
916prosek
2.550max.

IT Technician

40 plata

601 - 690

interval prosečne plate

408min.
659medijana
645prosek
1.166max.

Junior QA Specialist

130 plata

700 - 796

interval prosečne plate

271min.
739medijana
748prosek
1.530max.

IT Technician (Beograd)

31 plata

625 - 726

interval prosečne plate

408min.
663medijana
676prosek
1.166max.

Software Developer (Kragujevac)

25 plata

962 - 1.451

interval prosečne plate

339min.
1.122medijana
1.206prosek
2.460max.

Česta pitanja

Pouzdana procena plate je interval u okviru koga možemo sa sigurnošću tvrditi da se nalazi prosečna plata, na osnovu dovoljno velikog uzorka unosa korisnika. Mesečne zarade za određenu poziciju, senioritet, grad i kompaniju izražene su u evrima, isključujući promenljivu nadoknadu poput bonusa.

4120 plata na helloworld.rs

Unesi anonimno platu

Doprinesi i ti transparentnosti plata u IT industriji!