Kolike su IT plate?

Istraži plate po radnoj poziciji, lokaciji i senioritetu i saznaj svoj potencijal zarade.

Beograd
Kompanija

SEO Specialist (Beograd)

7 plata bez prakse

503 - 2.041

interval prosečne plate

570min.
912medijana
1.272prosek
3.500max.

Rezultati za plate po senioritetu

Junior

3 plate

726

prosek plate

570min.
696medijana
912max.

Medior

2 plate

847

prosek plate

605min.
847medijana
1.089max.

Senior

2 plate

2.515

prosek plate

1.530min.
2.515medijana
3.500max.

Praksa

1 plata

510

prosek plate

510min.
510medijana
510max.

Rezultati za plate po kompaniji

1.089

prosek plate

1.089min.
1.089medijana
1.089max.

1 plata

3.500

prosek plate

3.500min.
3.500medijana
3.500max.

1 plata

605

prosek plate

605min.
605medijana
605max.

570

prosek plate

570min.
570medijana
570max.

912

prosek plate

912min.
912medijana
912max.

1 plata

1.530

prosek plate

1.530min.
1.530medijana
1.530max.

3998 plata na helloworld.rs

Unesi anonimno platu

Doprinesi i ti transparentnosti plata u IT industriji!