O kompaniji
4
Iskustva
1
Plate
Poslovi

Plate

Software Developer

1 plata
2.000
Prosečna neto plata
min
2.000
Prosek i medijana
2.000
max
2.000