O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
ADS-Interkomerc d.o.o. logo

ADS-Interkomerc d.o.o.

Oceni kompaniju

O nama

Politika kvliteta i bezbednosti proizvoda Preduzeće "ADS INTERKOMERC" d.o.o. je formirano i počelo sa radom 1998. god. Bavi se uvozom, izvozom, veleprodajom, kao i doradom i pakovanjem zrnastih i praškastih prehrambenih proizvoda.

"ADS INTERKOMERC" d.o.o. ima cilj da bude proizvođač koga će korisnici prepoznavati po visokom kvalitetu i bezbednosti proizvoda upkovanih. Ovu nameru ostvaruje:

-Uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima FSSC 22000 Standarda i HACCP principa (RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF HYGIENE CAC/RCP 1-1969, Rev.4 - 2003)
-Stalnim povećanjem zadovoljstva korisnika
-Primenom principa dobre higijenske prakse i dobre proizvođačke prakse
-Razvijajući i negujući kulturu bezbednosti hrane
-Preduzimenjem mera za unapređenje kvaliteta dobavljača i uspostavljanje partnerskih odnosa sa njima.
-Usaglašavanjem svih procesa i proizvoda sa zakonskim propisima i standardima
-Razvojem mreže maloprodajnih objekata
-Svi zaposleni su pozvani da daju svoj maksimalni doprinos u ostvarivanju ciljeva društva, što se može postići jedino zajedničkim snagama i svakodnevnim timskim radom.

Ova politika je dostupna eksternim zainteresovanim stranama.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod