O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
AIK banka a.d. logo

AIK banka a.d.

Oceni kompaniju

O nama

Osnovana 1976. godine, AIK banka a.d. Niš gotovo dve decenije radila je kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Niš. Nakon što je 1993. godine izašla na otvoreno tržište, počela je da obavlja univerzalne bankarske poslove i širi poslovanje. Zahvaljujući likvidnosti, solventnosti i rentabilnosti, kao i kapacitetu sopstvenog kapitala, Banka je brzo dospela na visoku poziciju gde se učvrstila kao jedan od lidera srpskog bankarskog sektora.

Prateći tokove savremenog bankarstva, AIK banka je svoju tradicionalno privredno orijentisanu strategiju prilagođavala potrebama tržišta. Obim usluga širio se iz godine u godinu a poslovni fokus pomerao ka proizvodima namenjenim stanovništvu i poljoprivredi, kao i sektoru malih i srednjih preduzeća. Danas, sa više od 620 miliona evra devizne štednje stanovništva, Banka je prepoznata kao pouzdan partner velikom broju građana i srpskih privrednika. Pored toga što zauzima jednu od vodećih pozicija po broju klijenata, AIK Banka je lider i po adekvatnosti kapitala bankarskog sistema Srbije.

Banka posluje u četiri regionalna centra - Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac. Mrežu od 58 organizacionih jedinica čini 20 filijala, 35 ekspozitura i 3 šaltera. U Banci je zaposleno 540 odgovornih, vrednih i posvećenih profesionalaca, koji svakodnevno ispoljavaju volju, optimizam i rešenost da na najbolji način odgovore zahtevima klijenata.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod

Kontakt