O kompaniji
4
Iskustva
3
Plate
Poslovi
Addiko Bank a.d. Beograd logo

Addiko Bank a.d. Beograd

4

O nama

Addiko Group je bankarska grupacija specijalizovana za poslove sa stanovništvom i mala i srednja preduzeća u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.

Addiko Group se sastoji od Addiko Bank AG, licencirane “majke firme” registrovane u Beču, koja je listirana i na Bečkoj berzi, regulisanoj od strane Austrijske uprave za finansijska tržišta. Takođe, u sklopu Grupe je  šest banaka subsidijara koje su licencirane i registrovane u pet država regiona: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dve banke), Srbija i Crna Gora. Addiko Grupa zajedno sa svojih šest podružnica  od 31. marta 2019. godine, pruža usluge za više od 828 hiljada klijenata u okviru CSEE, i to zahvaljujući dobro postavljenoj mreži od 197 ekspozitura i modernom digitalnom bankarstvu. Addiko Bank AG upravlja bankama supsidijarima kroz strategiju donetu na nivou Grupe, politike i kontrolu rezerve likvidnosti.

Addiko Group se repozicionirala kao specijalizovana banka za poslove sa stanovništvom i mala i srednja preduzeća, sa fokusom na rast poslovanja sa stanovništvom i kreditiranje malih i srednjih preduzeća. Banka pored usluga plaćanja (fokus područje), nudi i neosigurane lične kreditne proizvode za potrošače i kredite za obrtni kapital klijentima iz SME segmenta koji su finansirani uglavnom od depozita stanovništva. Hipotekarni poslovi, javna kreditiranja i veliki korporativni kreditni portfoliji Addiko Group (sekcije koje nisu u fokusu) su postepeno smanjivani tokom vremena, a otplate klijenata prevazilaze nove poslove koji su generisani u tim oblastima, čime se obezbeđuje likvidnost i kapital za postepeni rast u poslovanju sa stanovništvom i malih i srednjih preduzeća. Svi novi kreditni proizvodi u sektorima koji nisu u fokusu  nudiće se samo ukoliko se ukaže prilika za to.

Tech stack

ITIL COBIT SQL VBA Power BI Cognos BI DWH ARIS Java Jira Confluence SSAS SSRS R SPSS Power Query

Beneficije

Fleksibilno radno vreme

Rad od kuće

Dodatni slobodni dani

Porodica i roditeljstvo

Zdravlje

Nagrade, bonusi, pokloni

Wellness

Kompanijski popusti

Finansijske beneficije

Edukacija, profesionalni razvoj

Timska druženja

Program mentorstva

Sport i rekreacija

APR

Broj Zaposlenih

Profit i Prihod

Kontakt

Bulevar Milutina Milankovića 7v, Beograd
+381 11 222 6 000