O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Agencija za privredne registre logo

Agencija za privredne registre

Ova kompanija nije ocenjena.

O nama

Agencija za privredne registre (APR) osnovana je 2004. godine Zakonom o Agenciji za privredne registre. Osnivanje Agencije pomogli su Švedska vlada (Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA), Svetska banka (World Bank), Majkrosoft Srbija i Crna Gora (Microsoft SCG) i United States Agency for International Development - USAID.

Republika Srbija je 2005. godine otpočela sa sprovođenjem reforme u oblasti registracije privrednih subjekata, kako bi olakšala otvaranje i zatvaranje preduzeća, smanjila administrativne prepreke za obavljanje poslovanja, pripremila ambijent za veća strana ulaganja i stvorila uslove za otvaranje većeg broja novih radnih mesta. Agencija za privredne registre je preuzela sprovođenje reforme u oblasti registracije privrednih subjekata i po prvi put uspostavila sistem registracije finansijskog lizinga i založnog prava na pokretnim stvarima i pravima.

Od 2005. godine, APR je član Foruma evropskih privrednih registara (European Commerce Registers Forum - ECRF, www.ecrforum.org), najbrojnije evropske strukovne asocijacije institucija nadležnih za registraciju privrednih subjekata.

APR

Broj Zaposlenih

Profit i Prihod

Kontakt

Brankova 25, 11000 Beograd, Srbija
+ 381 11 20 23 350