O kompaniji
2
Iskustva
Plate
3
Poslovi
BDIT Engineering d.o.o. logo

BDIT Engineering d.o.o.

Ova kompanija nije ocenjena.

Poslovi

Novi Sad

26.06.2023.

JavaScript CSS HTML Node.js Docker RESTful Express Intermediate

Novi Sad/Remote

26.06.2023.

HTML iOS Objective-C JSON REST Swift HTTP Senior

Novi Sad/Remote

26.06.2023.

RDBMS Scala Kafka Apache Spark Senior