O kompaniji
1
Iskustva
1
Plate
Poslovi
CapInteract logo

CapInteract

4

O nama

CapInteract je kompanija koja se bavi razvojem softvera, usmerena na tehnologiju za upravljače fondova i investitore. 
Poslujemo po Agil metodologiji i svakodnevnim sastancima poboljšavamo prototipe uz stalnu interakciju sa korisnicima.
U CapInteract-u, kultura je u centru svega što radimo. Verujemo u stvaranje okruženja kreativnosti i saradnje. Posvećeni smo stvaranju pozitivne i dinamične radne atmosfere u kojoj se svako oseća cenjeno i podržano u svom ličnom i profesionalnom rastu.