O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci - CEON logo

Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci - CEON

Oceni kompaniju

O nama

CEON je virtuelni istraživačko-razvojni institut koji deluje kao naučno-tehnološka opservatorija. 

Okuplja saradnike iz više domaćih institucija u organizaciju neprofitnog karaktera koja razvija informetrijske metode i baze podataka namenjene vrednovanju i, istovremeno, promociji domaćih naučnih rezultata. Radi na integraciji sistema NT informacija Srbije i njegovoj harmonizaciji sa standardima EU. Zagovara javnu, na podacima zasnovanu i nearbitrarnu evaluaciju. Podržava, promoviše i praktikuje otvoren pristup naučnim informacijama.

Naša uloga je u promovisanju postupaka savremene i efektivne evaluacije prilagođene potrebama naučnih zajednica malih i zemalja u razvoju i tranziciji (DTES zemalja), posebno onih iz Jugoistočne Evrope. Nastojimo da podstaknemo naučne vlasti da vrednovanje te vrste ugrađuju u normativna akta kojima se uređuje finansiranje nauke, tehnologije i inovacija, kao i promocija istraživača.

Priznanja

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Priznanje predstavlja dokaz da poslodavac odgovara kandidatima na njihove prijave nakon što je konkurs za posao završen, nezavisno od pozitivnog ili negativnog ishoda.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod

Kontakt

Kneza Miloša 17/6, 11000 Beograd
011 30 88 974