O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci - CEON logo

Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci - CEON

Ova kompanija nije ocenjena.

O nama

CEON je virtuelni istraživačko-razvojni institut koji deluje kao naučno-tehnološka opservatorija. 

Okuplja saradnike iz više domaćih institucija u organizaciju neprofitnog karaktera koja razvija informetrijske metode i baze podataka namenjene vrednovanju i, istovremeno, promociji domaćih naučnih rezultata. Radi na integraciji sistema NT informacija Srbije i njegovoj harmonizaciji sa standardima EU. Zagovara javnu, na podacima zasnovanu i nearbitrarnu evaluaciju. Podržava, promoviše i praktikuje otvoren pristup naučnim informacijama.

Naša uloga je u promovisanju postupaka savremene i efektivne evaluacije prilagođene potrebama naučnih zajednica malih i zemalja u razvoju i tranziciji (DTES zemalja), posebno onih iz Jugoistočne Evrope. Nastojimo da podstaknemo naučne vlasti da vrednovanje te vrste ugrađuju u normativna akta kojima se uređuje finansiranje nauke, tehnologije i inovacija, kao i promocija istraživača.

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

APR

Broj Zaposlenih

Profit i Prihod

Kontakt

Kneza Miloša 17/6, 11000 Beograd, Srbija
011 30 88 974