O kompaniji
Iskustva
Plate
2
Poslovi
ConsenSys logo

ConsenSys

Oceni kompaniju

O nama

ConsenSys je vodeća softverska kompanija Ethereum. Omogućavamo programerima, preduzećima i ljudima širom sveta da grade aplikacije sledeće generacije, pokreću modernu finansijsku infrastrukturu i pristupaju decentralizovanoj mreži. Njihov paket proizvoda - koji se sastoji od Infura, Kuorum, Truffle, Codefi, MetaMask i Diligence - opslužuje milione korisnika, podržava milijarde upita zasnovanih na blockchain-u za svoje klijente i bavio se milijardama dolara u digitalnoj imovini. Ethereum je najveći programabilni blok lanac na svetu, koji prednjači u usvajanju poslova, zajednici programera i DeFi aktivnostima. Na ovoj pouzdanoj osnovi otvorenog koda grade digitalnu ekonomiju sutrašnjice.