O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Convergance Analytics logo

Convergance Analytics

Ova kompanija nije ocenjena.

O nama

Convergence je kompanija koja je ekspert za telekomunikacije.

Kroz kombinaciju TEM koncepta (procesa), svetske TEM tehnologije (alata) i TEM specijalista (ljudi), Convergence obično ostvari od 20% do preko 40% smanjenja troškova od punog životnog ciklusa TTEM inicijativa, i to najčešće bez promene operatera.

Kao vodeći evropski provajder usluga, većina Convergencovih TEM projekata realizuju se na međunarodnom nivou. Oni donose prednosti centralizovanog menadžmenta sa lokalnim operacijama u multinacionalnim i globalnim organizacijama.

Kontakt

Airport Plaza, Leonardo Da Vincilaan 19, B-1831 Brussels (Diegem), Belgija
+32 (0)2 5349144