O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Deep Consulting Solutions logo

Deep Consulting Solutions

Oceni kompaniju

O nama

Pronalaze nišu i uspešne male kompanije koje imaju problema sa vođenjem svojih složenih internih proizvodnja kako se skaliraju. Prva stvar koju rade za klijente je efikasna reorganizacija operativnih procesa tako da oni mogu najefikasnije privući, uslužiti i zadržati svoje kupce i pokrenuti svoju internu proizvodnju na način najoptimalniji za kvalitet i profitabilnost. Druga stvar koju rade je izgradnja i primena softverskog rešenja koje će administrirati i primenjivati novi i poboljšani model rada. Nakon što uspostave i primene nove i efikasne operativne procese, proširuju njihovo novo reorganizovano poslovanje dovodeći im najbolje opremljene klijente putem efikasnog marketinga sa direktnim odgovorima, istovremeno vodeći računa da njihovi unutrašnji sistemi dobro funkcionišu da bi podneli povećan obim.

Sa klijentima rade samo na osnovu rezultata i svoje usluge naplaćuju samo nakon uspešne isporuke rezultata.