O kompaniji
3
Iskustva
1
Plate
Poslovi
Digital Arrow logo

Digital Arrow

4
26.05.2021.

5 razloga zašto nam je važna edukacija zaposlenih za veštine 21. veka u gaming-u?

Helloworld

Mnogi od vas će pomisliti ,,pa to se podrazumeva, zar ne?’’ što je najčešće kognitivna zamka. Zamka podrazumevanja ne omogućava razvojnost, jer mnogi nisu imali prilike da se usavršavaju iz oblasti biznis edukacija iz različitih razloga: dostupnost, ekskluizivitet, životne prilike, visoka cena biznis edukacija itd. Zbog rasta konkurencije i zahteva tržišta, sada su biznis/socijalne edukacije ,,must have’’ svake ozbiljne kompanije koja radi na razvoju zaposlenih.Pozivajući se na citat Ser Kena Robinsona, velikog zagovarača inovacija u obrazovanju i kritičara postojećih sistema formalnog obrazovanja koji govori da:

,,Ukoliko niste spremni da grešite, nikad nećete doći do nečeg originalnog’’

video gejming industrija se nalazi pred velikim zadatkom, s obzirom, složili se ili ne, da bude originalna, da bude inovativna i na kraju konkurentna u odnosu na ostale kreativne industrije (poput industrije društvenih igara). Ukoliko se osvrnemo i budemo iskreni prema sebi, zapitajte se koliko ste imali prilike u školi da učite da date povratnu informaciju ili se reflektujete na zadatak, test ili kontrolni koji ste uradili?

U okviru kompanije Digital Arrow, edukacija zaposlenih iz oblasti socijalnih/biznis veština je važna iz 5 ključnih razloga.

  1. Timovi su dinamične, a ne statične kategorije.
Svaki tim je različit po sebi i socijalne/biznis veštine daju mogućnost da se prilagodite bez obzira sa kime radite. Istraživanja iz oblasti esencijalnih veština za 21. vek su pokazala da se, uz postojeće tehničke veštine, socijalne/biznis veštine ne smeju izostaviti jer se javljaju konflikti, demotivacija i nesporazumi čiji koren upravo stoji u nedostatku ili odsustvu socijalnih/biznis veština kod zaposlenih, a posebno kod liderskih pozicija.

 2. Tehničko znanje jeste važno i konkretno, ali su socijalne veštine ključne za razvoj i promenu.

Bez obzira što se tehnika i tehnologija sve brže menjaju, naša prilagodljivost istima zavisi od naše fleksibilnosti ka promenama, kao i otvorenosti ka učenju. Socijalne/biznis veštine upravo vam daju ,,ključ’’ da budete fleksibilniji na promene, kao i da brže odgovorite na njih.

 3. Socijalne/biznis veštine imaju spill-over efekat na ljude u vašoj okolini.

Efekat prelivanja socijalnih veština je sve jasniji i očevidniji kako vreme prolazi, a zaposleni usvaja i primenjuje veštine i znanja koje se u okviru organizacije realizuju. Ne smemo da zaboravimo organizacionu kulturu, koja upravo omogućava socijalnim/biznis veštinama da budu primenjene i usvojene. Primetićete kako se vaša komunikacija menja i ljudi u vašoj okolini vas bolje razumeju i život će vam postati lakši. Naravno, ukoliko to istinski želite. 

4. Socijalne/biznis veštine daju posebnu vizuru- efekat svevidećeg oka.

Da odmah razjasnimo- učenje i sticanje socijalnih/biznis veština neće od vas napraviti mađioničare/ke i čarobnjake/čarobnice, ali će vam omogućiti da vidite stvari onakve kakve jesu i da jasnije predočite i ispunite svoje lične vizije.  Omogućiće vam mogućnosti drugačijih perspektiva naspram dosadašnjih koje su vam možda zadavale glavobolju u svom poslu.

5. Socijalne/biznis veštine poboljšavaju mentalno zdravlje i spremniji smo za krizne situacije.

Na samom kraju, ukoliko jasnije izražavate svoje potrebe, empatično i aktivno slušate druge i vi ćete se osećati bolje. U poslednjih godinu i po dana smo posebno shvatili koliko je važno da budemo podrška jedni drugima i našim najbližima. Ukoliko se i nađemo pred izazovom, super je odaljiti se i reflektovati se- šta mogu da uradim drugačije? Zašto se tako osećam? Šta mi treba da se osećam srećnije i ispunjenije? Na ova i slična pitanja možete dati odgovor samo vi, a socijalne/biznis veštine vam omogućavaju lakše istraživanje odgovora.

Posetite profil kompanije

Galerija