O kompaniji
3
Iskustva
1
Plate
Poslovi
Digital Arrow logo

Digital Arrow

4
26.05.2021.

Pripremi se za proces selekcije u Digital Arrow

Helloworld

Proces profesionalne selekcije kandidata započinje usklađivanjem zahteva posla sa sposobnostima, osobinama ličnosti i motivacijom pojedinca što je od presudnog značaja ne samo za uspeh u poslu, već i za ukupan lični i profesionalni napredak. 

Psihološka saznanja na kojima se zasniva selekcija nam govore o tome da postoje značajne individualne razlike u pogledu posedovanja osobina kao što su: sposobnosti, interesovanja, motivacija, osobine ličnosti od kojih zavisi uspeh u poslu, što bi značilo da postoji značajna povezanost između pojedinih osobina i uspeha kandidata na poslu. 

U novije vreme, pod uticajem zahteva poslovne prakse i iskustva praktičara, akcenat se stavlja na kompletnu izvršnu mogućnost kandidata u obavljanju konkretnog posla, umesto razlikovanja znanja, sposobnosti, karakteristika ličnosti. Kada govorimo o tom modelu, reč je o pojmu kompetemcije

Konkretno u gaming industriji, postoji bezbroj zanimljivih pozicija koje deluju vrlo slično, ali zapravo među njima postoji suštinska razlika, jer zahtevaju poseban set kompetencija koje se konkretno definišu prilikom profilisanja. 

Proces selekcije je procena koji kandidat će se najbolje uklopiti u organizaciju i da li ima odgovarajuća znanja, veštine, ponašanje za taj posao. 

Intervju baziran na kompetencijama počiva na konceptu kompetencija koje predstavljaju konkretno ponašanje (veštine, stavove, znanja, sposobnosti, crte ličnosti) koje ljudi treba da demonstriraju  kako bi efikasno obavljali konkretan posao. CBI se takođe baziran na pretpostavci da će se buduće ponašanje individue predvideti na osnovu njenih konkretnih oblika ponašanja u prošlim situacijama. 

5 KLJUČNIH ELEMENATA ZA USPEH U PROCESU SELEKCIJE

No.1 RELAX! Zdrava trema obezbeđuje jačanje koncentracije, fokusiranje, pobizanje stepena pobuđenosti u cilju uspešnog sprovođenja akcije koja predstoji. 

No.2 ISTRAŽI Informiši se o našoj kompaniji i zanimljivim projektima na kojima smo radili kako bi imali dublji uvid u to koliko je kul radiit kod nas! 

No.3 LIČNI MOTIV Verujemo da postoji neki lični motiv koji te je pogurao da se prijaviš na naše otvorene konkurse. Podeli to sa nama! 

No.4 PITAJ Budite slobodni da nas pitate sve što vas zanima, bićemo vrlo radi da vam damo odgovor na svako postavljeno pitanje.

No.5 BUDI ONO ŠTO JESI Želimo da vas upoznamo takve kakvi jeste, zato budite ono što jeste, to će vam biti najveća prednost!  

Posetite profil kompanije 

Galerija