O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Dom zdravlja Stari grad logo

Dom zdravlja Stari grad

Ova kompanija nije ocenjena.

O nama

Centralna ambulanta kod "Londona" u Beogradu, osnovana je 1923. godine. Bila je prva ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništva u Beogradu i predstavaljala je preteču doma zdravlja. U njoj su se obavljali lekarski pregledi ali se i pružala pomoć na nivou bolničara i lekarskih pomoćnika.

1. jula 1948. godine, pre 60 godina, formirana je Poliklinika i Zdravstveni centar Narodnog odbora Prvog rejona, pa se za taj datum praktično vezuje osnivanje Doma zdravlja "Stari grad". Ustanova se nalazila u zgradi Beogradskog brodarskog društva, na uglu Kapetan Mišine i Jevremove ulice. 

Dom zdravlja Stari grad, sa sedištem u ulici Siminoj 23-27, registrovan je kao ustanova u Okružnom privrednom sudu u Beogradu 28. decembra 1965. godine sa delokrugom i zadacima za prevenitvnu zaštitu dece predškolskog i školskog uzrasta, osiguranika i ostalih građana.