O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Fish Corp. 2000 Feed d.o.o. logo

Fish Corp. 2000 Feed d.o.o.

Oceni kompaniju

O nama

Kompanija Fish Corp.2000 d.o.o. je osnovana krajem 1998. godine u Beogradu, u okviru koje smo planirano strateški definisali razvojne pravce:

• Fish Corp 2000 Farmacija je fokusirana na razvoj i proizvodnju veterinarskih lekova za zdravstvenu zaštitu životinja prema najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti veterine.


• Fish Corp 2000 Feed je usredsređen na razvoj i proizvodnju različitih vitaminskomineralnih predsmeša Premiksa, Aditiva i Supera prema najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti ishrane životinja.


• Fish Corp 2000 Veleprodaja je posvećena logistici i distribuciji veterinarskih lekova i pomoćnih medicinskih sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja.

Velikim entuzijazmom svih zaposlenih, uz vrhunsko znanje, stručnost, kao i dobro poznavanje kretanja kako na domaćem tako i svetskom tržištu, možemo reći da se Fish Corp 2000 pozicionirao kao jedan od vodećih proizvođača u pomenutim oblastima.

VIZIJA

Iskreno smo posvećeni ispunjavanju potreba naših klijenata sa konstantno fokusiranim ciljem da naši klijenti budu zadovoljni. Verujemo da je naš uspeh rezultat uspeha naših klijenata. Zahtevamo od sebe, kao i od drugih, ispunjavanje najviših etičkih standarda. Doslednost u ispunjavanju kvaliteta, konkurentnosti fleksibilnosti. Značajan broj pouzdanih partnera, dvadeset godina rada, bliska saradnja sa naučnim institucijama kako domaćim tako i stranim ekspertima, HACCP i GMP standardi su garancija kvaliteta naših proizvoda.

STRATEGIJA

Sve naše aktivnosti u proizvodnom sektoru su fokusirane na proizvodnju kvalitetnih, efikasnih, bezbednih i pristupačnih proizvoda. Naš strateški imperativ je vodeća pozicija na tržištu, odnosno proizvodnja, distribucija, postprodajna usluga i uspešna komercijalizacija proizvoda koji bi trebali predstavljati pravu razliku za konkurente.

MISIJA

Dalja modernizacija proizvodnje, edukacija i usavršavanje sopstvenih kadrova, praćenje svih inovacija i trendova u svetu čime bi se doprinelo ne samo još boljem kvalitetu proizvoda, već i maksimalnoj zaštiti zdravlja životinja, a time i zdravlja ljudi.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod

Kontakt