O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Frigo Žika d.o.o. logo

Frigo Žika d.o.o.

Oceni kompaniju

O nama

„FRIGO ŽIKA” Ruma je specijalizovano preduzeće za proizvodnju rashladnih i termičkih uređaja, isparivača, kondnezatora i agregata. Menadžment preduzeća “FRIGO ŽIKA” Ruma je u potpunosti opredeljen da preuzima poslove za čije ispunjavanje postoje adekvatne sposobnosti, poštujući pri tome sve primenjive nacionalne i međunarodne standarde.
Mi u preduzeću „FRIGO ŽIKA” Ruma verujemo da je način na koje vodimo poslovanje preduzeća presudan za našu poziciju lidera na tržištu Srbije u proizvodnji rashladnih i termičkih uređaja.
Menadžment preduzeća „FRIGO ŽIKA” Ruma je privržen pružanju usluga najvišeg kvaliteta. Naše poslovanje se ogleda u stalnom zadovoljavanju zahteva kupaca vodeći računa o osnovnim principima poslovanja našeg preduzeća i to:
1. Dugogodišnje iskustvo,
2. Kratak rok isporuke proizvoda,
3. Vrhunski kvalitet proizvoda i usluge,
4. Konkurentna cena proizvoda i usluga,
5. Profesionalna tehnička podrška našim kupcima i klijentima.
Menadžment preduzeća „FRIGO ŽIKA” Ruma će osigurati da svi zaposleni u potpunosti primenjuju Politiku kvaliteta i HACCP-a ostvarujući poslovne ciljeve kroz svoje poslovanje.
Menadžment preduzeća „FRIGO ŽIKA” Ruma će uvek držati korak sa novim tehnologijama i obezbediti adekvatnu obuku celokupnog osoblja u cilju efikasnog obavljanja radnih zadataka.
Politika kvaliteta i HACCP-a „FRIGO ŽIKA” Ruma predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta.
Menadžment će periodično preispitivati efikasnost svog QMS-a i svoje ciljeve kvaliteta u cilju osiguranja njihove efikasnosti i kontinualne primenjivosti.
„FRIGO ŽIKA” Ruma, zadovoljava zahteve ISO 9001:2008, 14001:2008 i HACCP-a.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod

Kontakt

Kraljevačka bb, 22400 Ruma, Srbija
+381 22 430 444