O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Grgo bravar d.o.o. logo

Grgo bravar d.o.o.

Ova kompanija nije ocenjena.

O nama

 
D.O.O. "GRGO BRAVAR" postoji od 3. marta 1996. godine. Osnivač i vlasnik preduzeća je Vukmanov Š. Grgo, metalac sa preko 30 godina radnog staža od kojih je dvadeset i osam godina proveo u Fabrici vagona "Bratstvo" Subotica, iz kojeg je u privatni posao otišao kao šef mašinske obrade. Za relativno kratko vreme od preduzeća sa svega nekoliko zaposlenih stigli smo do preduzeća koje je poznato i van okvira Subotice.

Preduzeće se nalazi u industrijskoj zoni grada Subotice, u neposrednoj blizini magistralne željezničke pruge Budimpešta - Beograd - Istambul i međunarodnog puta E-75.

Prostire se na oko 15.000 m2 zemljišta, od čega je oko 5.000 m2 pokriveno halama i skladištima.

Osnovne delatnosti preduzeća predstavljaju:

1. Izrada podsklopova za teretne vagone (krovova, čeonih, bočnih i pregradnih zidova, rezervnih delova)
2. Izrada i montaža hala i skladišta
3. Izrada ograda i kapija
4. Izrada čeličnih konstrukcija
5. Izrada komunalne opreme (pijačnih tezgi, otvorenih i zatvorenih kontejnera za smeće, kioska)
6. Izrada industrijske opreme
7. Restauracija objekata pod zaštitom "Međuopštinskog zvoda za zaštitu spomenika kulture" - Subotica
U oblasti čeličnih konstrukcija i transportno-manipulacione opreme naš rad upotpunjujemo pružanjem usluga montaže na terenu i remonta postojeće opreme.

Preduzeće broji 44 zaposlenih i to sa:

VSS 2 zaposlena,
SSS (IV stepen) 4 zaposlena,
KV (III stepen) 34 zaposlenih,
NKV 4 zaposlenih.
Među zaposlenima je i 12 atestiranih zavarivača za MAG i REL postupke zavarivanja.

Tehnološki proces proizvodnje je u potpunosti zaokružen - od mehaničke pripreme materijala do bravarsko-zavarivačkih radova na montaži sklopova i antikorozione zaštite istih. U okviru antikorozione zaštite vrši se peskarenje pozicija i sklopova i farbanje osnovnim i završnim premazima.

Za pozicije kod kojih se zahteva veći kvalitet završnih premaza koristi se komora za farbanje i sušenje, koja se nalazi u krugu preduzeća.

APR

Broj Zaposlenih

Profit i Prihod