O kompaniji
1
Iskustva
2
Plate
Poslovi
Harness logo

Harness

3

O nama

Harness je brzo rastući startup koji remeti tržište isporuke softvera. Grade inteligentnu platformu za isporuku softvera koja omogućava inženjerima da isporučuju softver brže, uz bolji kvalitet i manje napora. Platforma za isporuku softvera Harness uključuje kontinuiranu integraciju, kontinuiranu isporuku, kontinuiranu efikasnost, kontinuiranu verifikaciju i kontinuirane funkcije. Platforma je dizajnirana da pomogne kompanijama da ubrzaju inicijative u oblaku, kao i usvajanje kontejnera i alata za orkestraciju poput Kubernetes-a i Amazon ECS-a.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod