Noćas, ponedeljak na utorak, u periodu između 00:00 - 06:00 usled radova na sajtu, sajt će privremeno biti nedostupan.

O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
International Management Group-IMG logo

International Management Group-IMG

Oceni kompaniju

O nama

Međunarodna organizacija International Management Group – IMG putem donacije Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške sprovodi program „Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji“.

Opšti cilj programa je da poboljša pristup pravdi i povrati poverenje javnosti u pravosuđe, kao i da ostvari direktan uticaj na proces uspostavljanja transparentnijeg, otvorenijeg i efikasnijeg pravosudnog sistema.

IMG se fokusira na tri važna segmenta: unapređenje rada sudova i dostupnost pravde, reformu sistema maloletničkog pravosuđa i jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva (VSS). U okviru sve tri programske komponente program je sa jedne strane usmeren na tehničku pomoć, izvođenje građevinskih radova i razvoj sredstava za rad, a sa druge strane na pružanje odgovarajuće obuke, podrške i uspostavljanje odgovarajućih procedura.

Kontakt

Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd
+45 7211 8166