O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Kapital RS INC a.d. logo

Kapital RS INC a.d.

Oceni kompaniju

O nama

Kapital RS Inc. a.d. je investiciono društvo pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16 izdata za obavljanje delatnosti investicionog društva koje je ovlašćeno da pruža usluge investicionog savetovanja i dodatnih usluga koje uključuju:
 

-savete društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima,
-istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima.

Kapital RS Inc. a.d. nije ovlašćeno da prima depozite tako da se uplata depozita vrši za to ovlašćenom brokeru.


Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije Fortrade Ltd. sa sedištem u Londonu, koja je autorizovana i regulisana od strane FCA (Financial Conduct Authority) u Velikoj Britaniji a Fortrade Ltd. Kao brokersko dilersko društvo pruža usluge koje se tiču izvršenja naloga odnosno upravlja trgovačkom platformom na kojoj se trguje finansijskim instrumentima.


Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije LLC “Fort Securities BLR” sa sedištem u Minsku, koja je registrovana od strane Minsk City Executive Committee u Belorusiji koja je deo Fortrade grupe tako da se primenjuju isti uslovi poslovanja.


Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije Fortrade Mauritius Ltd. sa sedištem u Florealu, koja je registrovana od strane Komisije za finansijske usluge, Mauricijus (FSC) u Mauricijusu koja je deo Fortrade grupe tako da se primenjuju isti uslovi poslovanja.


Kapital RS Inc. a.d., oslanjajući se na zakonodavstvo Republike Srbije, a sve u cilju pružanja kvalitetne i efikasne usluge, preuzeo je zadatak da bude spona na svetskom investicionom tržištu. Orijentisani da vam uvek budemo na usluzi i pružimo efikasnu, modernu, sigurnu kontinuiranu uslugu i stručni tim koji je spreman da odgovori na sve vaše zahteve.


Kapital RS Inc. a.d., pridaje veliki značaj kontinuiranom razvoju svog profesionalnog tima koji svakodnevno prati klijente i pruža im sve neophodne informacije kroz proces registracije, edukaciju vezanu za aktivnosti na tržištu, dnevne analize tržišta i ostale informacije koje su od značaja.


Kapital RS Inc. a.d. vam pruža nekoliko vrlo intuitivnih platformi za trgovanje sa jednostavnim okruženjem za rad, uz korištenje Online Trаding Central, konstаntno аžurirаnje finаnsijskih vesti, niske spredove kao i tržišne cene u realnom vremenu.

Podeli utiske o kompaniji na osnovu informacija iz profila.

survey-banner-icon

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod

Kontakt

Severni bulevar 6, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 715 82 50