O kompaniji
2
Iskustva
2
Plate
Poslovi
Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o. logo

Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.

Oceni kompaniju

O nama

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE –  KUĆA SA TRADICIJOM NA TRŽIŠTU OSIGURANJA

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, jedina su kuća na domaćem tržištu registrovana za više od 90 proizvoda svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja.

Garant sigurnosti i poverenja je stručno znanje zaposlenih u cilju najšire zaštite osiguranika i ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika.

Sva istraživanja na tržištu ukazuju da su sinonim za osiguranje i najjači srpski brend. Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, ulažu u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod