O kompaniji
1
Iskustva
Plate
Poslovi
Kortechs logo

Kortechs

5

O nama

Kortechs je kompanija koja se bavi razvojem softvera i nalazi se u Beogradu. Trenutno sarađuju sa jednim eksternim klijentom, a pored toga rade na razvoju sopstvenog proizvoda. Pružaju jedinstveno iskustvo međunarodne saradnje sa kolegama, kako iz okruženja, tako i iz cele Evrope, kao i mogućnost rada na projektu jedinstvenom na Balkanu. Njihova misija je da inspirišu dinamične, spretne i entuzijastične ljude da im se pridruže i nauče nove tehnologije i metode rada.

Primarni stack koji se koristi u Kortechsu je: Python: Django, Flask, Celery, Graphene; JavaScript: React, Relay; GraphQL; realtime komunikacija kroz websockete; za CI se koristi Gitlab/Docker na AWS-u i Google cloudu, a za orkestratore deploymenta Rancher i Kubernetes.

Teže da budu mesto novih ideja, bilo malih ili velikih. Pridružite se i postanite deo nečeg novog!

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod