O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
NMI Solutions logo

NMI Solutions

Oceni kompaniju

O nama

NMI Solutions je kompanija koja se od 2007. godine bavi razvojem informacionih sistema u oblasti medicine i zdravstvene zaštite. Naši najvažniji proizvodi su:

- Laboratorijski informacioni sistem Elton (www.elton.co.rs) - LIMS koji je namenjen korišćenju u svim fazama rada laboratorije za kliničku mikrobiologiju – od prijema pacijenata i uzoraka, preko evidencije rada u laboratoriji, formiranja i izdavanja rezultata, do kreiranja e-fakture i izveštaja. 

- Elektronski registar imunizacije Elrim - složeni sistem za prikupljanje i obradu podataka o izvršenim imunizacijama u ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite

Kontakt

Poenkareova 20, 11000 Beograd