O kompaniji
1
Iskustva
1
Plate
Poslovi
Narodna banka Srbije logo

Narodna banka Srbije

Oceni kompaniju

O nama

Narodna banka Srbije je centralna banka Republike Srbije. Osnovana je 2. jula 1884. godine pod imenom Privilegovana narodna banka Кraljevine Srbije.

Osnovne funkcije Narodne banke Srbije su da utvrđuje i sprovodi monetarnu politiku, vodi politiku kursa dinara, čuva devizne rezerve i upravlja njima, izdaje novčanice i kovani novac i stara se o funkcionisanju platnog prometa i finansijskog sistema.

Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ona za cilj ima i očuvanje finansijske stabilnosti.

Zakonom o dopuni Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, br 55/2004) Narodnoj banci su proširene nadležnosti na nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja (davanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, reosiguranja i posredovanja).

Podeli utiske o kompaniji na osnovu informacija iz profila.

survey-banner-icon