O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi

O nama

OpenCraft je vodeći provajder za razvoj platforme Open edKs sa više od 1.000 doprinosa projektu. OpenCraft blisko sarađuje sa organizacijom edKs, vodećom svetskom ponudom Massive Open Online Course. edKs je sarađivao sa OpenCraft-om na razvoju ključnih karakteristika platforme i javno je prepoznao OpenCraft kao jednog od vodećih Open edKs stručnjaka u zajednici.