O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Put inženjering d.o.o. logo

Put inženjering d.o.o.

Oceni kompaniju

O nama

1992. - U početnom periodu osnovna delatnost kojom smo se bavili bila je izgradnja puteva i infrastrukture u niskogradnji, otud i naziv kompanije PUT INŽENJERING.

2000. - Kupovinom šljunkare na Južnoj Moravi, započinjemo sa separisanjem i eksploatacijom šljunka.

2002. - Proširujemo domene i otvaramo prvu fabriku betona. U blizini fabrike betona gradimo upravnu zgradu, halu i pomoćne objekte, što će kasnije prerasti u naš proizvodno-administrativni kompleks u kome smo danas. Ugovaramo kapitalne projekte i modernizujemo građevinsku mehanizaciju i transportna sredstva.

2005. - Modernizujemo fabriku betona novim softverom za upravljanje proizvodnje betona i postižemo kompletnu automatizaciju dozatora cementa, frakcija i vode u procesu spravljanja betona. Kupujemo nove auto-miksere i pumpu za beton.

2007. - Zatvaramo šljunkaru i započinjemo radove na otvaranju kamenoloma na teritoriji opštine Bela Palanka.

2009. - Počinjemo proizvodnju prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata i građenje montažnih armirano-betonskih konstrukcija.

2011. - Kupujemo opremu i obezbeđujemo uslove za proizvodnju prednapregnutih ošupljenih ploča. Proširujemo proizvodni pogon i radimo rekonstrukciju poslovnih prostorija. U sastav opreme uključujemo mobilnu betonsku bazu, kapaciteta 100m3/h.

2012. - Sertifikacija integrisanog menadžment sistema (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001).

2014. - U krugu fabričkog kompleksa postavljamo još jednu potpuno automatizovanu fabriku betona i postrojenje za recikliranje svežeg betona.

2015. - Modernizacijom kamenoloma dupliramo njegov kapacitet proizvodnje. Inovacijama i dopunom opreme i poboljšanjem fabričkih uslova povećavamo kapacitet i ubrzavamo proizvodnju prefabrikovanih elemenata.

2016. - Otvoren je pogon za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata u Beogradu (Železnik)

2017. - Dobijamo CE znak za betonske elemente kao dokaz usaglašenosti proizvoda sa direktivama EU o bezbednosti proizvoda.

2019. - Otvoren je nov, moderan pogon u Novoj Pazovi za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod

Kontakt