O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Sirogojno Company d.o.o. logo

Sirogojno Company d.o.o.

Oceni kompaniju

O nama

Sirogojno Co. je porodična firma osnovana 1991. godine u selu Sirogojnu na obroncima planine Zlatibor u zapadnoj Srbiji. Firma neguje kooperaciju sa stanovništvom zlatiborske regije i teži da svojim aktivnostima doprinese poboljšanju kvaliteta života u ovom delu Srbije.

Kooperacija sa firmom Sirogojno Co. uključuje čitave porodice iz regiona zapadne Srbije. Pored proizvodnje zamrznutog i sušenog voća, koja je danas osnovna delatnost firme i podrazumeva direktnu saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima, Sirogojno Co. od 1997. godine neguje tradicionalnu proizvodnju originalnih ručno rađenih odevnih predmeta od vune kroz saradnju sa ženama iz ovog kraja.

Voće gajeno u ekološki čistoj regiji zapadne Srbije, u veoma povoljnim klimatskim uslovima, prerađuje se u dve fabrike, u selu Sirogojnu i u Rupeljevu kod Požege, uz primenu savremenih tehnologija prerade i poštovanje najviših standarda kvaliteta i bezbednosti hrane.

TRADICIJA I INOVACIJE - Sirogojno Co. je moderna, inovativna firma koja uspešno posluje na svetskom tržištu, a istovremeno je utemeljena na tradiciji i prirodnim resursima područja u kome je nastala. Uz stalno praćenje savremenih tehnologija gajenja i prerade voća, firma visoki kvalitet svojih proizvoda u velikoj meri zasniva i na povoljnim prirodnim uslovima za gajenje voća u regionu zapadne Srbije.

KOOPERACIJA I PODRŠKA - Firma neguje kooperaciju sa proizvođačima voća iz zlatiborskog kraja i veliku pažnju posvećuje njihovoj edukaciji i unapređenju efikasnosti i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje. Kroz seriju seminara poljoprivredni proizvođači se kontinuirano upoznaju sa savremenim tokovima u gajenju voća, a sa druge strane im se pruža podrška u vidu obezbeđivanja povoljnijih uslova za nabavku potrebne opreme. Kooperacija sa firmom Sirogojno Co. uzgajivačima voća iz zlatiborskog kraja daje motiv za dalje bavljenje poljoprivredom i ostanak u regionu u kome su rođeni.

PARTNERSTVO I USAVRŠAVANJE - Partnerski odnos sa zaposlenima zasnovan na uzajmom poverenju, poštovanju socijalnih standarda i težnji ka stalnom unapređenju uslova rada takođe je veoma važan deo poslovne filozofije firme. Efikasnost i kvalitet proizvodnje zasnovani su na stručnosti i profesionalnosti zaposlenih, kao i njihovoj motivisanosti za stalno usavršavanje.

RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE - Društvena odgovornost i doprinos razvoju lokalne zajednice deo su poslovne strategije firme i predstavljaju važne činioce njenog uspešnog poslovanja. Firma je usmerena na poboljšanje sveobuhvatnog kvaliteta života u lokalnoj zajednici kroz podršku unapređenju zdravstvene zaštite i obrazovanja, poboljšanju infrastrukture i obogaćivanju kulturne ponude regiona. Svojim aktivnostima Sirogojno Co. teži da motiviše stanovnike zlatiborske regije da svoju karijeru vežu za kraj u kome su rođeni i dalje ga razvijaju.

KVALITET I POUZDANOST - Težnja ka stalnom napretku i usavršavanju, najviši standardi kvaliteta i bezbednosti hrane, kao i izuzetna pažnja posvećena komunikaciji i posebnim zahtevima klijenata čine Sirogojno Co. sigurnim i pouzdanim partnerom.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod