O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Srpska banka a.d. logo

Srpska banka a.d.

Oceni kompaniju

O nama

Srpska banka a.d. Beograd je u grupi banaka sa najdužom tradicijom u bankarskom sektoru Republike Srbije. Osnovana je 1950. godine, a od 2003. godine posluje pod sadašnjim imenom Srpska banka a.d. Beograd.

Od osnivanja, Srpska banka a.d. Beograd je u većinskom državnom vlasništvu i svoje poslovanje zasniva na visokim profesionalnim standardima i efikasnosti u pružanju svih vrsta bankarskih usluga.

Nakon reorganizacije, izvršene 2015. godine, Srpska banka a.d. Beograd beleži dobre poslovne rezultate i svoje aktivnosti prioritetno usmerava na pružanje kreditne i svih drugih vidova bankarske podrške klijentima iz grupacije namenske industrije Srbije. Poslovnu saradnju ostvaruje i sa drugim privrednim društvima koja samostalno, ili kao kooperanti, učestvuju u realizaciji specifičnih proizvodnih, razvojnih i spoljnotrgovinskih poslova, kao i privrednim društvima i institucijama iz javnog sektora.

Zbog vlasničke strukture i specifičnosti poslova njenih tradicionalnih klijenata, Banka ima čvrstu, dugoročnu poslovnu saradnju sa svojim klijentima i razvijenu mrežu korespondentskih odnosa sa velikim brojem banaka širom sveta.

Poslove sa fizičkim licima Banka obavlja preko Ekspoziture Beograd, koja je smeštena u sedištu Banke u ulici Savska broj 25, uz uobičajeno korišćenje savremenih metoda elektronskog poslovanja.

Prioriteti Srpske banke a.d. Beograd, u narednom periodu ostaju nepromenjeni, uz dalje jačanje kapitalne osnove i očuvanje dugoročne, čvrste i obostrano korisne poslovne saradnje Banke i njenih klijenata.

Srpska banka a.d. Beograd

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod