O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Telefonkabl d.o.o. logo

Telefonkabl d.o.o.

Oceni kompaniju

O nama

TELEFONKABL je osnovan 20. februara 1954. godine rešenjem Generalne direkcije pošta, telegrafa i telefona pod imenom "Preduzeće za postavljanje, rekonstrukciju i investiciono održavanje telegrafsko-telefonskih postrojenja" sa sedištem u Beogradu.
Izgradnja i održavanje PTT infrastrukture predstavljala je jezgro iz kog su, sa razvojem telekomunikacija i opštim razvojem društva, nastali ostali sektori TELEFONKABLA.

Tokom svoje duge istorije, TELEFONKABL je postao prepoznatljiv po tomo što je angažovan na velikom broju projekata velikog državnog značaja. TELEFONKABL je jedan od najvažnijih stalnih izvođača na objektima i infrastrukturi preduzeća poput JP PTT saobraćaja Srbija, Telekoma Srbije, Železnica Srbije i institucija poput MUP Srbije i Vojske Srbije.

Danas TELEFONKABL posluje kao otvoreno akcionarsko društvo koje trenutno broji 185 zaposlenih, među kojima je 25 inženjera angažovanih na operativnim poslovima.

Za ime TELEFONKABLA se vezuje činjenica da pripada krugu najvećih i najboljih srpskih kompanija koje se bave projektovanjem, izgradnjom i održavanjem telekomunikacione i komunalne infrastrukture. Ugled i kredibilitet sticani tokom više od pola veka pred TELEFONKABL stavljaju obavezu da ostane nosilac napretka i nastavi da omogućava svojim partnerima i klijentima da ostvare ciljeve koje su postavili.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod

Kontakt

Bulevar kralja Aleksandra 219, 11000 Beograd, Srbija
+381 11 3040 200