O kompaniji
Iskustva
1
Plate
Poslovi
Tetra Tech International Development logo

Tetra Tech International Development

Oceni kompaniju

O nama

Najveća međunarodna organizacija za razvoj na svetu svakodnevno radi na stvaranju osnovnih uslova za poboljšanje egzistencije.

Tetra Tech kreira praktična, održiva i ekološki odgovorna rešenja za rešavanje najsloženijih izazova na svetu.

Njihove uslužne oblasti uključuju poljoprivredu i ekonomski rast; demokratija i upravljanje; energija; životna sredina i prirodni resursi; zakup zemljišta i imovinska prava; vodosnabdevanje i kanalizacija; usluge arhitekture, inženjeringa i građevine; i globalna bezbednost. Tetra Tech kreira praktična, održiva i ekološki odgovorna rešenja za savezne agencije, vlade, multilateralne banke i multinacionalne korporacije.

Njihov pristup zasnovan je na zdravoj nauci, angažovanju zainteresovanih strana, izgradnji kapaciteta, inovativnim tehnologijama i najboljim praksama. Njihov cilj na svakom projektu je osigurati lokalno vlasništvo i održivi razvoj dugo nakon završetka svog rada. Njihova stručnost uključuje alate za praćenje i procenu, sisteme upravljanja grantovima, sisteme usklađenosti i javno-privatna partnerstva.