O kompaniji
1
Iskustva
Plate
Poslovi
Udruženje osiguravača Srbije logo

Udruženje osiguravača Srbije

Ova kompanija nije ocenjena.

O nama

Udruženje osiguravača Srbije je neprofitna organizacija i obavlja poslove od zajedničkog interesa članova Udruženja, javna ovlašćenja poverena zakonom, poslove za unapređenje i razvoj osiguranja, poslove iz oblasti stručnog usavršavanja kadrova, pokreće inicijative za donošenje i izmenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti osiguranja i razmatra i rešava druga pitanja od zajedničkog interesa koja Udruženju povere osnivači i članovi.

Udruženje osiguravača Srbije je pravni sledbenik Udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije koje su osnovale organizacije za osiguranje, februara 1968. godine. Prateći promene državnog sastava, Udruženje je u martu 2004. godine promenilo naziv u Udruženje osiguravajućih organizacija Srbije i Crne Gore, a današnji naziv, Udruženje osiguravača Srbije, usvojen je na Skupštini Udruženja u julu 2006. godine, posle izdvajanja Crne Gore iz državne zajednice.

Osnivači Udruženja su društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja su osnovana i koja obavljaju delatnost osiguranja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje društava za osiguranje, a koja su svojim ulogom u novcu ili imovini osnovala Udruženje. Osnivači Udruženja su istovremeno i njegovi članovi. Udruženje osiguravača Srbije ima 19 članova.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod