O kompaniji
Iskustva
Plate
Poslovi
Univerzitet Singidunum logo

Univerzitet Singidunum

Oceni kompaniju

O nama

Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Danas na Univerzitetu Singidunum studira preko 10.000 studenata. Nastava se realizuje u 20.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 20 amfiteatara, 50 sala za predavanja i 14 računarskih sala.

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 300 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.

Univerzitet Singidunum permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe. Svojim delovanjem je prevashodno orijentisan na obrazovanje visokostručnih kadrova, eksperata za pojedine oblasti, koji bi svojim znanjem doprineli društvenom i privrednom razvoju i modernizaciji Srbije.

S toga, Misija Univerziteta Singidunum je podizanje stepena upošljivosti mladih ljudi. Ovu misiju Univerzitet ostvaruje pomažući im da steknu znanja koja su tražena na tržištu rada, i podstičući razvoj stručne logike, radnih navika, radne etike i konstruktivnog odnosa prema kolektivu i društvu.

Vizija Univerziteta Singidunum je da ostaje i prepoznat član domaćeg i međunarodnog obrazovnog prostora, nastavlja da razvija svoje nastavne i istraživačke kapacitete, i pruža sve kvalitetnije usluge edukacije koje pomažu mladim ljudima da donose ispravne odluke u karijeri i životu.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod

Kontakt

Danijelova 32, 11000 Beograd, Srbija
011/3094 094