O kompaniji
Iskustva
3
Plate
Poslovi
Vojvođanska Banka a.d. logo

Vojvođanska Banka a.d.

Oceni kompaniju

O nama

Vojvođanska banka je institucija s dugom tradicijom i predstavlja jedan od najpoznatijih brendova u zemlji. Grupi National Bank of Greece pridruženi smo uspešnom akvizicijom 99,4% udela akcionarskog kapitala krajem 2006. godine. Ova akvizicija Vojvođanske banke putem procesa privatizacije za koju je bilo zainteresovano 11 evropskih banaka, smatra se u Srbiji najvećom i najznačajnijom prodajom banke u državnom vlasništvu do danas. Nakon akvizicije Vojvođanske banke, Grupa se prema ukupnoj aktivi pozicionirala na peto mesto, dok je prema veličini mreže na drugom mestu sa ukupno 109 poslovnih jedinica, potvrđujući potencijal daljeg rasta u srpskom bankarskom sektoru. 

Zbog toga, a uzimajući u obzir dugogodišnji potencijal naših banaka u Srbiji, pripajanje Nacionalne banke Grčke a.d. Beograd Vojvođanskoj banci u februaru 2008. od strateškog je značaja za NBG Grupu. Nakon pripajanja, dve banke u Srbiji posluju pod nazivom «Vojvođanska banka akcionarsko društvo Novi Sad», sa sedištem u Novom Sadu na adresi Trg slobode 7. Kombinujući veliku bazu klijenata i reputaciju brenda Vojvođanske banke sa operativnom platformom NBG Beograd, a sve uz podršku grupe National Bank of Greece u razvoju bankarskih proizvoda, upravljanja poslovanjem, informacionim tehnologijama, kapitalu, depozitnom potencijalu i integracionom procesu dve banke, ce stvoriti jakog partnera kako Grupi tako i ukupnoj ekonomiji Srbije. 

Vizija Banke, koju ćemo nastaviti da sprovodimo, jeste savremeno organizovana, profitabilna i dugoročno uspešna banka koja permanentno brine o potrebama i mogućnostima svojih klijenata, zaposlenih i sredine u kojoj deluje.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod