Oglasi za posao Server Specialist

Server Specialist

ProCredit Bank

Beograd

26.01.2022.

Upoznaj kompaniju ProCredit Bank

O Kompaniji Iskustva

ProCredit banka je razvojno orijentisana banka koja pruža kompletnu bankarsku uslugu najvišeg kvaliteta stanovništvu i privredi. U našem poslovanju pridržavamo se nekoliko osnovnih načela: negujemo transparentnu komunikaciju sa klijentima, ne promovišemo potrošačko kreditiranje, a usluge koje pružamo zasnovane su na razumevanju situacije svakog klijenta ponaosob i na temeljnoj kreditnoj analizi. Ovaj odgovorni pristup bankarstvu omogućava izgradnju dugoročnog partnerstva sa klijentima utemeljenog na obostranom poverenju. 

U poslovanju sa privredom fokusiramo se na kreditiranje veoma malih, malih i srednjih preduzeća, budući da smo uvereni da upravo taj sektor otvara nova radna mesta i pruža ključni doprinos privredi. Kroz razumljive i dostupne štedne i druge bankarske usluge, kao i investiranje značajnih sredstava u finansijsku edukaciju, težimo da promovišemo kulturu štednje i odgovornosti koja može doprineti većoj stabilnosti i sigurnosti stanovništva.

Naši akcionari očekuju dugoročno održiv prinos na investicije, umesto kratkoročnog uvećanja profita. Znatna sredstva ulažemo u obuku i razvoj naših zaposlenih, kako bismo stvorili prijatnu i efikasnu radnu atmosferu, a našim klijentima osigurali ljubaznu i stručnu uslugu.

Prosečna ocena

0.0

na osnovu N/A recenzija

Mogućnost napredovanja

0.0

Beneficije

0.0

Karijera / privatni život

0.0

Iskustvo o radu

Iskustvo · .
3

Programer

Preporučujem
Pozitivno

Dobri međuljudski odnosi u IT, dobra saradnja
Veliki sistem u smislu broja transakcija, aplikacija i rada sa bazama podataka
Izazovno (s obzirom na to da nije programerska firma) u smislu da je skoro sav sourcecode u vlasništvu banke, pa ima puno razvoja i različitih projekata
Plaćeni kursevi za usavršavanje (na zahtev)
Ok mogućnosti za napredovanje što se tiče plate
Ne radi se prekovremeno
Privatno zdravstveno osiguranje
Parking
Restoran u zgradi

Zamerke

Ne ide se u korak sa najnovijim tehnologijama
Korisnici sa malim nivoom znanja rada u aplikacijama i svoga posla
Povremeno pritisak u vezi sa rokovima

Potvrđen korisnik
  • Osoba nije želela da prikaže svoje lične podatke
  • Trenutno zaposlen/a u kompaniji
  • Zaposlen na neodređeni vremenski period više od četiri godine
6

Ove informacije su mi korisne