O kompaniji
77
Iskustva
39
Plate
Poslovi
Continental logo

Continental

4.2
04.11.2022.

Pametna mobilnost

Helloworld

Šta znači Pamenta mobilnost, ili, nama poznatije kao predmet rada poslovne jedinice SMY? Pomoću naših tehnologija, omogućavamo besprekorno povezivanje vozača i vozila sa infrastrukturom, drugim vozilima, mobilnim uređajima i cloud sistemima - što ima za posledicu da svi učesnici saobraćaja mogu sigurno pristupiti informacijama i uslugama u svakom trenutku.

Bezbednost saobraćaja

Na prvom mestu svakako treba napomenuti bezbednost u saobraćaju, što je i osnovna vrednost automobilske industriji. Posredstvom pametnih senzora koji vozilu daju percepciju okruženja, vozilo ima način da izabere najbezbediju rutu i prenese ostatku saobraćaja, odnosno drugim vozilima, informaciju o potencijalnoj opasnosti na određenim deonicama. To dovodi do bolje efikasnosti transporta jer se bira put sa najmanje smetnji i najkraćim vremenom u odnosu uslove u realnom vremenu. Na ovaj način se obezbeđuje i pruža podržška održivosti - jer uz manju potrošnju goriva, podrazumeva se i manja emisija štetnih gasova u atmoferi. Fleksibilnost u korišćenju prevoza je još jedna odlika pametne mobilnosti, jer višestruki načini prevoza (međusobno umreženi i sa bezbednim pristupom informacija o saobraćaju) omogućavaju putnicima da odaberu koji tip prevoznog sredstva je najbolji za određenu situaciju.

Pametna mobilnost =/= Autonomna vožnja

Da li vam autonomna vožnja zvuči odlično? Nama svakako da! Napunimo flotu kamiona robom za prevoz, zadamo destinaciju i ne razmišljamo više – učesnici u saobraćaju su bezbedni, naša flota će stići na destinciju - šta više možemo poželeti? Zapravo, možemo još puno toga. Daleko od toga da je lako napraviti ovakvo vozilo, ali šta ako bi to vozilo moglo još i na osnovu trenutne percepcije okoline u kojoj se nalazi da prilagođava brzinu i time na nivou flote se postigne ušteda od nekoliko hiljada litara benzina? Šta ako članovi flote mogu međusobno da komuniciraju, obaveštavajući jedan drugog o potencijalnim zastojima u saobraćaju, ili vremenskih uslovima koji se nalaze na određenim deonicama ili o dostupnosti goriva na pumpama za dopunu rezervoara i na osnovu toga svako vozilo za sebe da prilagodi plan puta – kolika bi tek tu ušteda resursa bila? Sa takvom pouzdanom i bezbednom komunikacijom u realnom vremenu, optimizacija promene modova transporta bi zasigurno bila drastično unapređena. Prema tome, razlika između autonomne i pametne mobilnosti je velika, a zajedno ove dve oblasti u automobilskoj industriji, ali i šire, mogu značajno da doprinesu redefinisanju infrastrukture saobraćaja.

Kako SMY unapređuje život i saobraćaj?

U današnje vreme saobraćaj je neretko preopterećen – pored povećane količne goriva koja se troši zbog nedovoljne prilagođenosti vožnje uslovima u kojima se vozilo nalazi, često su na putevima zastoji i gužve, što prouzrokuje dodatno utrošeno vreme u transportu, čime se povećavaju cene samog transporta, smanjuje bezbednost učesnika saobraćaja. Proširivanje puteva, odnosno povećanje broja traka je skupo i kratkotrajno rešenje, jer sa povećanjem kapaciteta, povećava se i potreba za korišćenjem tih puteva. Istraživanje je pokazalo da aplikacije za pronalaženjem alternativnih ruta prouzrokuju gužve u sporednim ulicama, odnosno putevima. Naša poslovna jedinica SMY nudi kompleksno - ali dugoročno, efikasno i ekološki prihvatljivije rešenje - smanjujući ne samo gužvu, vreme provedeno u saobraćaju nego i potrošnju goriva, čime se smanjuje emisija štetnih gasova u atmosferu.

SMY je u Novom Sadu!

Continental R&D centar u Novom Sadu obiluje velikom raznovrsnošću projekata koji se bave razvijanjem inteligentnih senzora za percepciju okoline - radari, kamere, sonari, fuzija senzora različitog tipa u cilju dobijanja što preciznijeg modela okoline, ali kontrolnih tabli u komercijalnim vozilima, telekinematike i umrežavanje vozila - kako međusobno, tako i sa eksternim uređajima poput pametnih telefona ili stanicama za prikupljanje dijagnostike. Umreženost stvari koje nas okružuju i koje svakodnevno koristimo nije nešto novo u životu savremenog čoveka. Neminovno je da će ovaj trend i u automotiv industriji doneti mnoge pogodnosti, bez obzira na tip vozila. Pojedinci sve više gube potrebu za ličnim posedovanjem automobila što opcije za transport postaju efikanije, pristupačnije, organizovanije i pouzdanije, a to su svakako neki od ciljeva SMY-a.

Autor: Jelena Stojšin

Posetite profil kompanije Continental.

Galerija