O kompaniji
77
Iskustva
39
Plate
Poslovi
Continental logo

Continental

4.2
22.11.2022.

Tehnologija digitalnih mapa

Helloworld

Mape su alat poznat čoveku od davnina. Onda nam nije iznenađujuće da njihova upotreba datira od pre 5000 godina! Jasno je da se danas mape ne koriste samo u svrhe dolaska od jedne do druge tačke. U digitalnom dobu, mapama se služe gotovo svi, a često podaci prikupljeni na taj način utiču na svakodnevne odluke: od odabira restorana, putanja kojom idete na posao ili planiranje odmora.

Osim toga što imaju veliki doprinos u olakšavanju života pojedinca, na mape se oslanja i veliki broj kompanija u aspektu tačnog adresiranja sa cilju optimizacije svojih usluga, kako bi u što kraćem roku njihov proizvod došao do krajnjeg kupca.

Mape će nam postati sve važnije, kako upotreba „pametnih“ vozila postaje deo naših života. Važno je napomenuti da je integracija digitalnih mapa neizostavni deo sistema kada se teži autonomnoj vožnji, čime se doprinosi većoj bezbednosti u saobraćaju. Možemo se pitati: na koji načinu su mape direktno povezane sa bezbednošću?

Tehnologija iza mapa

Kako je koncept „povezanih automobila“ ono što nam bliska budućnost donosi, vožnja postaje bezbednija i manje stresna. Kontrolni sistemi automobila se oslanjaju na informacije koje su dostupne zahvaljujući podacima koji se šalju putem mobilne mreže ili interneta. Trenutna procena je da je jedan od tri automobila na putevima SAD-a, Evrope i Kine opremljen konekcijom putem mobilne mreže. Do 2030. godine 95% novoproizvedenih automobila će biti „povezani“, što je odlična vest, ali šta se dešava kada pokrivenost mreže nije zadovoljavajuća i razmena podataka izmedju vozila nije moguća? U tom slučaju, izvor podataka zahvaljujući kojima se održava visok nivo bezbednosti u saobraćaju jesu, upravo, digitalne mape.

Potvrđeno je da se upotrebom mapa mogu optimizovati uslovi vožnje i na taj način ostvariti određena ušteda na utrošenom gorivu. Upravo zahvaljujući toj ideji, u Continental-u se razvija sistem (hardver i softver) koji pomoću digitalnih mapa, omogućavaju vozilu da „vidi“ deonicu puta ispred sebe – van opsega senzora.

Šta to konkretno znači? Korisnik ovakvog servisa ima informacije o geometriji puta, saobraćajnim znacima i trenutnom stanju na putu ispred sebe, prikuplja podatke i na osnovu njih može predvideti eventualne prepreke na svojoj putanji ili direktno poboljšati funkcije vozila. Kako to izgleda u praksi?

  • „Predviđanje“ informacija koja se tiču bezbednosti, kao što su opasne krivine, opasne deonice puta, klizavi putevi i informacije o vremenskim uslovima;
  • Poboljšavanje eko-efikasnosti zbog dostupnosti informacija o geometriji puta, obzirom da se može optimizovati rad motora ili baterije kod električnih vozila;
  • Kreiranje rute za voznju po želji, u zavisnosti od karakteristika vozila i načinu ponašanja vozila pri različitim uslovima, vozač ima opciju da iskoristi performanse vozila u potpunosti, što direktno utiče na zadovoljstvo samog vozača.

Ovakav dizajn osim što olakšava vožnju na dugim ali i na kratkim deonicama, ostavlja mogućnost vlasnicima vozila da poboljšaju već dostupne funkcije vezane za pogon, šasiju i ADAS, a sve u cilju dostizanja uslova za autonomnu vožnju. Sistem koji prikuplja i obrađuje podatke sa mape je kompatibilan sa ostalim sistemima u vozilu što ga čini odličnim rešenjem za vlasnike komercijalnih flota.

Izvor: Motorbike magazine

Za kreiranje digitalnih mapa potrebno je prikupiti veliki broj podataka koje softver obrađuje i konvertuje u virtualnu sliku. Primarni podaci su prikupljani u video formi, pomoću kamera visoke rezolucije i lidara. Obrada sakupljenih podataka podrazumeva primenu različith algoritama za sortiranje podataka na robustan način čime se postiže viši kvalitet mapa i ekstrahovanje detaljne geometrije puta. Nakon što se primarni skupovi podataka obrade i funkcije od interesa i slojevi podataka za kreirano mapiranje odaberu, započinje proces digitalnog mapiranja.

Digitalno mapiranje

Digitalno mapiranje se, po pravilu, vrši pomoću digitalnog interfejsa, kompjuterskog sistema sa grafičkim korisničkim interfejsom (GUI). Sortirani podaci se, zapravo, integrišu na prethodno dostupne „bazne“ mape koje obezbeđuje eksterni dobavljač po principu slojeva (tile-by-tile). Tako kreirane mape sadrže informacije o atributima na putu kao što su broj traka, saobraćajni znaci, karakteristike okoline i geometrija puta. Uz pomoć senzorskih sistema u vozilu, mapa „govori“ vozaču tačnu lokaciju svakog elementa na putu sa velikom preciznošću čak i po lošim vremenskim uslovima.

Kako se obrađjuju podaci sa mape i kako vozač dobija informacije o tome? Zadatak sistema sa up-to-date mapom i softverom jeste da interpretira podatke sa nje i komunicira sa ostalim kontrolnim jedinicama u vozilu (ECU). Automobilska industrija je definisala standardni protokol za razmenu podataka sa mape pod nazivom ADAS interfejs specifikacija (ADASIS). Verzija ovog standarda koja se primenjuje na mapama koje Continental razvija, opisuje put kao jednu liniju, odnosno jedan pravac sa atributima. Tako filtrirani podaci se prosledjuju do displeja kako bi vozač imao na vreme dostupnu informaciju o stanju na putu i do 8km ispred sebe.

Kako izgleda generisanje putanje? Vozač u svakom momentu zna trenutnu poziciju usled primene navigacionih sistema (GPS), a dostupni podaci sa mape predviđaju predstojeći pravac uzimajući u obzir poziciju vozila, uslove vožnje i podatke o putu. Na primer, generisana putanja – horizon, opisuje različite trake, krivine i ograničenja brzine u narednim kilometrima. Podaci se dalje prosleđuju svim kompatibilnim kontrolnim sistemima. Ova tehnologija je našla veliku primenu u optimizaciji vožnje i otvorila je vrata naprednim funkcijama kao što su Adaptive Cruise Control (ACC), Predictive Power Control (PCC) i Intelligent Speed Asistance (ISA). Poslednje pomenuta, ISA, je evropskim zakonima propisana regulativa, koja obavezuje komercijalna vozila za njenu primenu – informacija o ograničenjima brzine se prosleđuje senzorima do vozača, a u električnim vozilima pokreće sisteme za hitno kočenje.

Benefiti rešenja digitalnih mapa

Bilo u svakodnevnom zivotu ili u poslovanju, mnogima od nas je važno organizovati vreme i resurse na najbolji mogući nacin. Tehnologija koju Continental obezbeđuje ima primenu u svim apsektima gde je cilj vožnja u što bezbednijim uslovima zahvaljujući dostupnim informacijama koje obezbeđujemo mapama nove generacije. Korisnici ove vrste servisa se oslanjaju na uvek dostupne podatke, nevezano za pokrivenost mreže, što osim optimizovanja uslova vožnje, dovode do uštede vremena i novca, kao i doprinošenju relaksiranijem pristupu vožnji.

Koji su benefiti za krajnjeg korisnika, odnosno nas, koji se neprimetno oslanjamo na ovakve servise? Brza dostava, bezbednija vožnja, manje saobraćajnih nesreća, ušteda energije i bolje planiranje putovanja!

Autor: Biljana Vojnović

Posetite profil kompanije Continental.

Galerija