O kompaniji
27
Iskustva
12
Plate
Poslovi
Saga logo

Saga

3.5
16.04.2021.

Saveti za pisanje CV-a

Helloworld

Statistika kaže da HR menadžeri danas provedu oko 6 sekundi gledajući nečiji CV. Ipak, vaš CV je takođe i vaš prvi kontakt sa poslodavcem i željenom IT kompanijom.

Nedoumice oko sastavljanja CV-a su velike: šta navesti, a šta ne. Jedno je sigurno, rezime treba da bude pregledan, temeljan i jasan. Ukoliko niste sigurni kako da predstavite svoje dosadašnje iskustvo, pokušaćemo da vam u narednih nekoliko koraka pomognemo kako da na što bolji način napišete svoj CV.

Odabir forme i fonta:

 • Kada pišete svoj CV, odaberite font koji je pregledan npr. : Times New Roman, Calibri, Ariel, Georgia;
 • Vodite računa da je boja slova jasno vidljiva na podlozi, na primer crna slova na beloj podlozi;
 • Svoje dosadašnje iskustvo predstavite korišćenjem teza ili stavki;
 • Ukoliko želite da istaknete nešto, koristite Bold ili Italic;
 • Potrudite se da dužina vašeg CV-a bude na jednoj strani ili, ukoliko imate bogato iskustvo, do dve strane.

Kontakt:

 • Na samom početku CV-a napišite svoje ime i prezime. Pored toga, navedite svoj kontakt telefon, kao i ispravnu e-mail adresu koju redovno koristite kako bi poslodavac imao priliku da stupi u kontakt sa vama;
 • Potrudi se da vaša e-mail adresa bude profesionalna, u formi imena i prezimena, kao i da ne sadrži nadimke.

Rezime:

U ovom delu bi bilo poželjno da u dve do četiri rečenice sumirate svoje profesionalne, lične veštine i iskustva, kao i željeni pravac razvoja karijere, kako bi poslodavac imao priliku da vas pozove kada se ukaže prilika koja je u skladu sa vašim interesovanjima.

Ukoliko vam sada deluje teško da napišete ovaj deo, možete na njega da se vratite kasnije, kada popunite korake koje smo vam u nastavku pripremili, a koji će vam pomoći da detaljnije sagledate svoje iskustvo i veštine.

Radno iskustvo:

 • Počnite sa predstavljanjem radnog iskustva onim što ste poslednje radili;
 • Za svako radno iskustvo napišite naziv pozicije i kompanije u kojoj ste radili, kao i grad u kome se kompanija nalazi;
 • Vodite računa da u okviru svakog radnog iskustva navedete period kada ste bili na toj poziciji, kao i da u 2 do 3 rečenice napišete nešto više o aktivnostima koje ste obavljali;
 • Ukoliko imate bogato radno iskustvo, potrudite se da navedete pozicije koje su slične konkursu na koji se prijavljujete i na kojima ste stekli znanja i veštine koje vas kvalifikuju za željenu poziciju;
 • Ukoliko nemate radnog iskustva, u ovom delu možete da navedete prakse, volonterski rad koji ste obavljali i projekte na kojima ste radili tokom školovanja.

Obrazovanje:

 • U okviru dela obrazovanje, navedite dosadašnje formalno obrazovanje (npr. srednja škola, visoka škola, fakultet). Krenite od poslednjeg završenog stepena obrazovanja (ili od onog koje je trenutno u toku);
 • Pored naziva ustanove, navedite i zvanje koje ste stekli za vreme školovanja.

Kursevi, obuke, sertifikati, veštine, lične karakteristike:

 • Ukoliko ste pored formalnog obrazovanja pohađali dodatne obuke, kurseve ili posedujete sertifikate u određenoj oblasti, vozačku dozvolu, poželjno je da to u okviru ovog segmenta navedete;
 • Ukoliko ste član neke organizacije, navedite naziv organizacije čiji ste član, kao i aktivnosti koje tamo obavljate;
 • Takođe, ovde možete da navedete i specifična znanja koja posedujete i za koja smatrate da su relevantna za poziciju za koju konkurišete ili za oblast koja vas interesuje; na primer, poznavanje stranog jezika, određenog programa ili programskog jezika;
 • Ovde možete navesti i nekoliko osobina ličnosti (npr. do 5 osobina) za koje smatrate da vas solidno opisuju, kako bi se što bolje predstavili željenom poslodavcu.

Fotografija:

 • Fotografija u CV-u nije obavezna, međutim, ona može pomoći poslodavcu da vas lakše upamti;
 • Ukoliko želite da vaš CV sadrži i fotografiju, vodite računa o tome kakvu fotografiju birate;
 • Fotografija u vašem CV-u bi trebalo da bude prilagođena poslovnom kontekstu i pozadina na fotografiji bi trebalo da bude neutralna i jednobojna;
 • Poželjno je da na fotografiji budete nasmejani i profesionalni.

Pravopis i gramatika:

 • Pre nego što pošaljete svoj CV, vodite računa da dokument ne sadrži gramatičke i pravopisne greške;
 • Ukoliko CV pišete na srpskom jeziku latinicom, postarajte se da koristite kvačice (č, ć, đ, š, ž).

Prilagođavanje CV-a konkretnom konkursu i format za slanje CV-a:

 • Jezik na kojem je napisan vaš CV prilagodite datom konkursu. Ukoliko je oglas napisan na nekom stranom jeziku, napišite CV na istom jeziku na kojem je i oglas napisan;
 • Kada se prijavljujete na oglas, potrudite se da u naslovu poruke navedete i naziv pozicije za koju ste zainteresovani;
 • Još jednom proverite da li ste naveli sve relevantne informacije za dati konkurs, kao i da CV nije duži od 2 strane;
 • Na samom kraju, napisan CV prebacite u PDF format i dokument nazovite svojim imenom i prezimenom (Ime Prezime CV).

Dakle, da sumiramo: potrebno je da vaš CV bude pravilno formatiran, vizuelno atraktivan i relevantan za poslodavca. Ukoliko poslodavac primeti da ste uložili trud u vaš rezime i način na koji ste se predstavili, verujte da će se to itekako vrednovati. Čak iako imate poneku slovnu grešku, poslodavac se verovatno neće obazirati na nju, ukoliko bude zadivljen ostatkom.

Poseti profil kompanije.

Galerija