O kompaniji
27
Iskustva
12
Plate
Poslovi
Saga logo

Saga

3.5
16.04.2021.

Zašto (i kako) da budete autentični na intervjuu

Helloworld

Intervju za posao je vaš prvi pravi susret sa poslodavcem. Pored toga što poslodavac vama postavlja pitanja, imate mogućnost da saznate više o kulturi i vrednostima koje se neguju, a to će vam pomoći da procenite da li je to prava kompanija za vas. Izbegavajte da dajete odgovore koje mislite da intervjuer želi da čuje. Budite svoji – a zašto da budete autentični na razgovoru za posao i kako to da postignete pročitajte u nastavku.

Uklapanje u organizacionu kulturu

Zašto? Za svaku kompaniju je specifično da neguje određenu organizacionu kulturu i vrednosti koje se nalaze u osnovi svakodnevnog poslovanja kompanije i rada zaposlenih, poput načina komunikacije i oblačenja, odnosa prema kolegama, pričama koje se prepričavaju, ali i utiču na donošenje odluka. Od velike važnosti je da se naše lične vrednosti poklapaju sa vrednostima kompanije u kojoj radimo. Istraživanje koje je sproveo Kristof-Brown (2005) pokazuje da ukoliko se vrednosti zaposlenog poklapaju sa vrednostima kompanije, zaposleni će biti zadovoljniji poslom, osećaće veću pripadnost kompaniji, postizaće bolje poslovne rezultate i duže će se zadržati u kompaniji. Jedan od zadataka na intervjuu za posao je da i kandidat i intervjuer procene u kojoj meri se vrednosti kandidata poklapaju sa vrednostima kompanije.

Ukoliko se kandidat ne predstavi iskreno na intervjuu i ne komunicira vrednosti koje su mu zaista važne, to može dovesti do toga da se kao novozaposleni teže uklopi u radni kolektiv, da se ne oseća prijatno u saradnji sa kolegama i nadređenim, kao i to da ne vidi svrhu u svom radu i uloženom trudu. Zamislite da vam je jedna od osnovnih vrednosti znanje, a kompanija u kojoj ste počeli da radite ne prepoznaje znanja kao vrednost, te nema organizovane obuke i edukacije, a sadržaj samog posla je jednostavan i repetitivan. Verovatno je da biste se kroz određeni vremenski period osetili kao da stagnirate, ne biste videli svrhu u onome što radite, što bi uticalo na to da vam opadne motivacija za rad i napredovanje.

Kako? Prvi korak je da razmislite koje su vrednosti vama važne. Setite se dosadašnjeg iskustva i toga šta vas je do sada motivisalo, šta vas čini srećnim, zašto radite ono što radite, u čemu vidite svrhu ustajanja ujutru i, ukoliko menjate kompaniju, razmislite šta vas je navelo na promenu. Kada ste spoznali sopstvene vrednosti, sledeći korak je da istražite kulturu i vrednosti kompanije u kojoj ste aplicirali za posao. Pre nego što odete na razgovor za posao, upoznajte se sa kompanijom, pregledajte sajt, društvene mreže, blogove i članke koje su zaposleni objavljivali kako biste uočili koje vrednosti kompanija komunicira. Tokom intervjua iskoristite priliku se dodatno upoznate sa kompanijom i pitate intervjuera sve što je vama važno kako biste procenili da je upravo to kompanija u kojoj želite da radite. Ukoliko ste bili iskreni u prepoznavanju sopstvenih vrednosti i bili autentični pri njihovom komuniciranju na intervjuu, povećava se šansa da ukoliko počnete da radite u odabranoj kompaniji budete zadovoljni poslovnim okruženjem.

Uklapanje sa zahtevima radnog mesta

Zašto? HR profesionalci, pre nego što se raspiše konkurs za otvoreno radno mesto u kompaniji, rade detaljnu analizu posla, tj. definišu koje sve zadatke treba da obavlja novi zaposleni i kakvi su uslovi rada na tom radnom mestu. Na osnovu toga, razmatraju koje sve osobine, veštine i znanja osoba treba da poseduje da bi uspešno obavljala te zadatke. Upravo je cilj procesa selekcije (a samim tim i intervjua) da se proceni u kojoj meri prijavljeni kandidati poseduju date kompetencije, jer će oni kandidati koji imaju razvijene potrebne kompetencije bolje obavljati posao.

Ukoliko niste iskreni prema sebi i intervjueru u pogledu usklađenosti vaših kompetencija sa zahtevima radnog mesta može da se dogodi da se na novom radnom mestu suočite sa poteškoćama u obavljanju radnih zadataka, što će dovesti i do nezadovoljstva vašeg poslodavca, ali i do vašeg ličnog nezadovoljstva. Npr. ukoliko konkurišete za poziciju prodavca za koju je veoma važno da lako sklapate i održavate poznanstva, a vama to ne prija da radite, verovatno je da na poslu nećete biti zadovoljni i da nećete ostvariti zahtevane rezultate.

Kako? Zato je važno da se detaljno informišete o samom poslu pre nego što pošaljete svoju prijavu kako biste procenili da li je taj posao u skladu sa vašim kompetencijama i preferencijama. Razmislite o svom dosadašnjem iskustvu, veštinama, znanjima i osobinama i o tome na koji način bi one imale uticaj na obavljanje zadataka navedenih u oglasu – da li ste neke zadatke već obavljali u dosadašnjoj karijeri, da li posedujete neko iskustvo koje bi vam pomoglo da se snađete sa novim zadacima, da li neke veštine trenutno ne posedujete ali biste želeli da ih razvijete, da li se za obavljanje posla traže neke osobine koje vama nisu svojstvene… Sa takvom pripremom i autentičnim nastupom na intervjuu, razgovor za posao postaje prilika da jasno iskažete svoje kvalifikacije za posao, da se informišete o tome da li je kompanija spremna da uloži u razvoj veština koje vam trenutno nedostaju i dozvolite intervjueru da stekne pravu sliku o vama. Takva razmena povećava verovatnoću da ćete, ukoliko se dogovorite oko zaposlenja, biti uspešni na poslu i zadovoljni svojim učinkom.

Prijatnije iskustvo tokom intervjua

Zašto? U situacijama kada nas neko procenjuje i kada od te procene zavisi nešto što je za nas značajno, kao što je to slučaj u procesu selekcije, važno nam je da ostavimo dobar utisak. Istraživanja su pokazala da zbog želje da se što bolje predstavimo, imamo tendenciju da se prilagođavamo vrednostima za koje smatramo da su u skladu sa vrednostima onoga ko nas procenjuje i u to ulažemo puno energije. Pored toga što je važno da na intervjuu budete iskreni jer tako povećavate šansu da budete zadovoljni poslom i okruženjem, time što ćete biti autentični i iskreni, nećete morati da ulažete vašu energiju kako biste bili nešto što niste, već možete da je preusmerite na to da na najbolji mogući istaknete svoje jake strane i iskoristite šansu da i Vi procenite kompaniju. Na taj način smanjićete nervozu na samom intervjuu i daćete mogućnost Vašim jakim stranama da dođu do izražaja, a imaćete priliku da fokus tokom intervjua usmerite na procenjivanje potencijalnog poslodavca.

Kako? Pored toga što HR profesionalci na intervjuu procenjuju kako ćete se baš vi uklopiti u organizacionu kulturu, kao i to koliko vaše kompetencije odgovaraju zahtevima pozicije za koju ste konkurisali, u procesu selekcije i vi procenjujete kompaniju. Intervju predstavlja dvosmeran proces procene u kojem vi birate mesto za dalje lično i profesionalno usavršavanje. Nervozu koju potencijalno možete osećati u situacijama kada Vas neko procenjuje možete umanjiti tako što ćete se fokusirati na činjenicu da ste vi odgovorni za svoju karijeru i da je i vaš zadatak da procenite kompaniju kao adekvatnu za vaš dalji razvoj, a ne samo kompanija vas. Potrudite se da pre intervjua razmislite o tome koji su vaši karijerni planovi i ciljevi, šta je za vas važno da kompanija poseduje kako biste poželeli da baš tu radite, kao i da osmislite konkretna pitanja koja će Vam dati odgovore na osnovu kojih ćete proceniti kompaniju kao poželjnu ili ne.

Poseti profil kompanije.

Galerija