O kompaniji
27
Iskustva
12
Plate
Poslovi
Saga logo

Saga

3.5
09.12.2020.

Zašto je mentorstvo na poslu važno?

Helloworld

Prema istraživanju koje je sprovedeno u SAD među 150 izvršnih direktora, mentorstvo je glavni razlog koji su ispitanici navodili za uspešan razvoj u okviru svojih organizacija, dok je u Britaniji istraživanje pokazalo da se mentorstvo smatra jednim od dva najbolja alata za razvoj lidera unutar organizacije.

Zaposleni koji su prošli proces mentorstva ostaju duže u organizaciji, brže napreduju i dolaze do menadžerskih funkcija („Mentees are promoted 5 times more often than those without mentors“ (Source)). Empirijska istraživanja nedvosmisleno govore da je mentorstvo važan deo razvoja i uvođenja u posao, ali koliko vas je imalo mentora na novom poslu, a koliko se osećalo izgubljeno jer se očekivalo da se sami snađete, bilo da ste početnik ili da već imate bogato radno iskustvo?

Prema istraživanju Olivet Nazarene univerziteta koje je sprovedeno među 3.000 profesionalaca, pokazalo se da čak 76% ispitanika smatra da je mentorstvo veoma važno, ali da njih 37% nema mentora, što ukazuje na važnost ove teme, ali i na odsustvo mentorstva u kompanijama.

Šta je zapravo mentorstvo?

Mentorstvo je pomoć jedne osobe drugoj kako bi se ostvarili napreci u radu, znanju i razmišljanju. Tačnije, mentor pruža svoje znanje i iskustvo, a menti* (onaj koji je mentorisan) je motivisan da tu vrstu podrške prihvati. Kompanije koje su uvidele važnost prenosa znanja i podrške zaposlenima i koje imaju jasno definisan proces uvođenja novozaposlenog u posao, značajno olakšavaju novim kolegama da se prilagode novoj sredini i da se u kratkom vremenskom roku osećaju kao jednaki član tima.

Šta jedan mentor treba da zna? 

Mentor je neko ko pruža znanje i informacije koje su potrebne mentiju i koje ubrzavaju proces učenja i uklapanja u radno okruženje. Takođe, mentor je neko ko najbolje može da prepozna gde je potrebno unaprediti znanje mentija, kako bi se stimulisao njegov rast na poslovnom planu. Mentor u saradnji sa mentijem definiše ciljeve i pravi plan uvođenja u posao i razvoja. Kako bi mentorski program bio svrsishodan i prilagođen mentiju, mentor bi trebalo da bude dobar savetnik, da aktivno sluša i da prilagodi način rada u zavisnosti od toga u kojoj fazi učenja je menti, kao i da obezbedi konstruktivne povratne informacije.

Jedna od najvećih IT kompanija na našem tržištu, Saga, vodi se time da je mentorstvo među prioritetima svake ozbiljne kompanije. Upravo zbog toga, Saga već duži period sprovodi uspešan program uvođenja novozaposlenih u posao kako bi olakšala kolegama uklapanje u novu radnu sredinu i prenos znanja. Svaki novi zaposleni, kada počne da radi u kompaniji Saga, dobija mentora koji sa njim radi 6 meseci, koliko traje i sam proces uvođenja novozaposlenog u posao. Zajedno sa mentijem, mentori  kreiraju plan razvoja, prate napredak i omogućavaju da novozaposleni steknu adekvatno iskustvo i sigurnost. Program mentorstva se kroz godine pokazao kao značajan i prepoznat od stane zaposlenih u kompaniji Saga:

„Prilika da radite sa mentorom na prvom poslu je veoma važna. Mentor je neko ko je pratio moj rad i napredak i koji je bio otvoren da razmatra i moje dalje korake u karijeri. Mentor me je podržao i kada sam promenio sferu rada u kompaniji, gde me je na novom zadatku sačekao i novi mentor koji je takođe nesebično delio sa mnom svoje znanje i usmeravao moj razvoj. Nakon nekoliko godina, i projekata, stekao sam neprocenjivo iskustvo i veštine u radu, a mentori su mi postali kolege kojima mogu da se obratim kada mi je potrebna pomoć, a kolege prijatelji za ceo život.“ Radenko Jovičić, Junior Programer

„Svoju karijeru u Sagi započela sam kroz program prakse gde sam kroz rad sa mentorkom dobijala prve zadatke, i sa njom razgovarala o budućoj poziciji, projektima i kompaniji. Praksa je dobra početna tačka za sve mlade ljude, jer, pored potencijalnog zaposlenja, imaju priliku da uče posao kroz rad sa iskusnim mentorima, da se osećaju komforno  jer mentori vode računa da postavljeni zadaci povlače od govornosti i rizik onoliko koliko je novom kolegi komotno, a ujedno i da su dovoljno izazovni kako bi obezbedili konstantni napredak.“ Sanja Alimpijević, Rukovodilac projekta

Za mentore se biraju kolege senior ili medior nivoa, koje rade na istim ili sličnim poslovima kao novozaposleni. Mentori prolaze kroz obuku koju drže zaposleni u Sektoru za upravljanje ljudskim resursima i na kojoj uče o zadacima i obavezama mentora, prolaze kroz teme komunikacije, učenja, motivacije, kao i davanja konstruktivnih povratnih informacija kako bi bili spremni za rad sa novozaposlenima. Za novozaposlenog, mentor nesumnjivo ima važnu ulogu u profesionalnom razvoju, ali i sam mentor u tom procesu stiče značajna iskustva, pored toga što uči kako da na adekvatan način prenese znanje, od samih mentija može da dobije nove, sveže poglede na zadatke.

Nikola Ninović, direktor sektora, koji je i sam bio mentor novozaposlenima, kaže da nije lako napraviti nove početne korake u bilo kom poslu, a posebno u programiranju

"Kada se krene sa praksom, veoma je bitno da bude vođena na pravi način i da se u što kraćem roku steknu znanja i iskustva koja omogućavaju samostalnost i profesionalni razvoj. Saga nudi mentorstvo kojim su praktikanti, koji su prošli ceo program prakse, posebno zadovoljni. Konkretan plan tokom celog programa prakse, kontinuirana evaluacija znanja i konkretno stečeno znanje na kraju prakse su ono što se praktikantu pruža. Desetine praktikanata je ostala u Sagi, dobila trajno zaposlenje, i sada su nosioci velikih višegodišnjih projekata što nas čini posebno ponosnim. Mnoga prijateljstva su se stvorila iz ovakvog ambijenta i traju već godinama. Sve u svemu, rekao bih da je praksa u Sagi jedno veliko iskustvo i veliko zadovoljstvo.

Rezultati istraživanja pokazuju značaj programa mentorstva za one koji tek počinju svoju karijeru u novoj oblasti ili se nalaze u potpuno novom okruženju i zato je važno da prilikom odabira kompanije u kojoj ćete raditi i apliciranja, proverite da li kompanija ima program mentorstva i kako on izgleda. Kako mentorstvo može biti korisno iskustvo i za mentore, potrebno je raditi i na ohrabrivanju i edukaciji iskusnih kolega da se oprobaju u ulozi mentora. Kvalitetan program mentorstva, doprinosi ne samo ličnom i profesionalnom razvoju mentija i mentora, već jača i kulturu kompanije, osnažuje njen duh, pruža podršku zaposlenima koji su voljni da uče i postanu profesionalci u određenoj oblasti, a samim tim i kompaniji da bude bogatija za nove članove koji će graditi njen uspeh.

Galerija