Konkurs je istekao.

MS Exchange/Windows inženjer

Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.

Beograd
Intermediate
20.12.2019.

logo_27836

Kоmpаniја ’’Dunаv оsigurаnjе’’ је vodeća kućа nа domaćem tržištu оsigurаnjа kоја neguje trаdiciјu osiguranja u Srbiji dugu 140 gоdinа. Sа 29 glаvnih filiјаlа i 600 prоdајnih mеstа, „Dunаv osiguranje“ imа snаžnu pоslоvnu mrеžu, kоја sе nеprеstаnim usаvršаvаnjеm pоslоvаnjа i rаzvitkоm infоrmаciоnоg sistеmа približаvа stаndаrdimа poslovanja vodećih оsigurаvајućih kućа u svetu.

U žеlјi dа unаprеdimо i prоširimо svој tim, trаžimо kаndidаte zа pоziciјu

MS Exchange / Windows inženjer

Beograd

Osnovne odgovornosti / dužnosti:

 • Svakodnevna sistemska administracija i obezbeđenje operativne podrške za MS Windows i MS Exchange okruženja
 • Učestvovanje u dizajnu, planiranju, konfiguraciji, unapređivanju MS Windows i MS Exchange infrastrukture
 • Učestvovanje u uvođenju, administraciji, održavanju i unapređenju MS Azure servisa Office 365 i Skype for Business
 • Učestvovanje u administraciji, održavanju i unapređenju MS MIM/PKI infrastrukture
 • Implementacija novih tehnologija za unapređenje sistemske infrastrukture
 • Učestvovanje u primeni unapređivanju, primeni zakrpa i testiranju infrastrukture pre konačnog puštanja u produkciju
 • Asistencija u rešavanju iskrslih problema u funkcionisanju informacionog sistema Kompanije i aktivno učestvovanje u konfiguraciji sistemskih servisa
 • Proaktivno održavanje, praćenje aktivnosti i dokumentovanje problema, promena i rešenja
 • Planiranje i koordiniranje izmena u unapređenju i novim uslugama, osiguravajući ispravan rad sistema u sadašnjim i budućim okruženjima
 • Saradnja sa timovima tehničkim timovima i eksternim partnerima kako bi se osigurala pravilna integracija okruženja
 • Učestvovanje u sprovođenju politike backup i restore procesa
 • Učestvovanje u projektima koji uključuju više timova
 • Praćenje najboljih sigurnosnih praksi u skladu sa zahtevima Kompanije

Potrebne veštine / znanja:

 • Odlično znanje MS Exchange
 • Dobro poznavanje MS Active Directory i MS Windows Server sistemskih servisa
 • Dobro poznavanje MS PowerShell
 • Poznavanje MS MIM/PKI, FS, IIS, DFS, LAPS, KMS servisa
 • Poznavanje MS Azure Office 365 servisa, Skype for Business
 • Poznavanje MS Hyper-V, Windows clustering tehnologija
 • Poznavanje storidž, mrežnih tehnologija i distribuiranih kompjuterskih arhitektura
 • Poznavanje virtuelizacionih platformi Citrix i VMware i OS Linux je prednost

Potrebne kvalifikacije:

 • Bachelor's Degree u kompjuterskim naukama, računarskom inženjerstvu ili srodnim poljima, ili ekvivalentne kombinacije tehničke obuke i iskustva
 • Tri godine iskustva sa MS Windows Server i MS Exchange administracijom
 • MS sertifikacija je prednost

Nudimо Vаm:

 • Rаdni оdnоs u nајvеćој оsigurаvајućој kоmpаniјi u zеmlјi
 • Rad u modernom i dinamičkom okruženju
 • Моgućnоst nаprеdоvаnjа u kаriјеri
 • Kоntinuirаnо ulаgаnjе u Vаš prоfеsiоnаlni rаzvој krоz dоdаtnе оbukе i trеningе
 • Zаhvаlјuјеmо Vam sе nа intеrеsоvаnju zа rаd u nаšеm timu.
 • Kаndidаti kојi budu ušli u uži krug sеlеkciје bićе kоntаktirаni.

Zаhvаlјuјеmо Vam sе nа intеrеsоvаnju zа rаd u nаšеm timu.

Kаndidаti kојi budu ušli u uži krug sеlеkciје bićе kоntаktirаni.

Rok za konkurisanje: 20.12.2019.

Konkurs je istekao.

Upoznaj kompaniju Kompanija Dunav Osiguranje a.d.o.

 • KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE –  KUĆA SA TRADICIJOM NA TRŽIŠTU OSIGURANJA

  Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, jedina su kuća na domaćem tržištu registrovana za više od 90 proizvoda svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja.

  Garant sigurnosti i poverenja je stručno znanje zaposlenih u cilju najšire zaštite osiguranika i ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika.

  Sva istraživanja na tržištu ukazuju da su sinonim za osiguranje i najjači srpski brend. Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, ulažu u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku.


  Pogledaj profil kompanije
 • Prosečna ocena
  4.0
  na osnovu 1 recenzije
  Mogućnost napredovanja
  3.0
  Beneficije
  3.0
  Balans između karijere i privatnog života
  4.0
  Utisak o radu u kompaniji na poziciji IT Project manager
  Najnoviji utisak

  Pozitivna iskustva o kompaniji:

  Velika baza znanja, usavršavanje, saradnja sa eminentnim IT kompanijama.

  Zamerke kompaniji:

  Veliki obim posla, a upola manja plata od privatnog sektora. Spor i trom sistem.

Copyright © 2020 :: Sva Prava Zadržana :: HelloWorld.rs. ::
Made with in Subotica.
Uspešno
Neuspešno urađena operacija