20.04.2016. ·
4 min

7 najčešćih grešaka koje nastaju prilikom formatiranja teksta na internet-prezentacijama

7 najčešćih grešaka koje nastaju prilikom formatiranja teksta na internet-prezentacijama

Ukoliko vas nema na internetu, vi suštinski ne postojite, posedovati internet-prezentaciju se danas podrazumeva. U to se možemo uveriti na svakom koraku, ali šta se dešava ako vas vaša internet-prezentacija prezentuje na pogrešan način? 

Veliki broj nas nije ni svestan da isto kao što naš stil pisanja, govor tela ili vokabular odaje informacije o nama, tako i naša internet-prezentacija i njena jednostavnost korišćenja govori o tome da li mi znamo ko su naše mušterije, da li znamo ko smo mi i šta želimo/možemo.

Ukoliko za  termin usability niste čuli, za termin korisničko iskustvo verovatno jeste. Bez obzira na to kako označavate lakoću upotrebe internet-prezentacije, veoma je bitno da prilikom izrade sajta obratite pažnju na njena pravila i standarde.

Ako vašem klijentu prodajete proizvod, a ne rešenje njegovih problema, postoji šansa da on izgubi interesovanje i rešenje njegovih problema potraži na drugom mestu.

Kupci su danas zatrpani mnoštvom informacija sa raznih strana. Njima je svaki sekund vredan, pa samim tim svaki trenutak koji je (iz njihovog ugla) beskorisno potrošen predstavlja čist gubitak i stvara negativnu sliku i odbojnost prema mestu na kom su ga potrošili.

Najnovija istraživanja pokazuju da, ukoliko nije došao do željenog sadržaja, krajnji korisnik odustaje nakon trećeg klika. Dakle, ukoliko mu niste u ta tri klika na jasan način obezbedili ono što on traži - izgubili ste ga.

Korisničko iskustvo u digitalnoj sferi je ključan aspekt na koji treba obratiti pažnju ukoliko želite da pokažete klijentima da razumete njihove probleme i da znate na koji način im možete pomoći. Ovaj faktor još više dolazi do izražaja ukoliko ste zaposleni u IT industriji. Napraviti sajt koji ima animacije ili veliki slajder  je možda nekada bilo dovoljno da zadovolji niske kriterijume koji su postojali na tržištu, ali danas, kada je konkurencija ozbiljna, a krajnji korisnici sve zahtevniji, korisničko iskustvo koje pokazuje da su takvi elementi kontraproduktivni (tj. negativno se odražavaju na poslovanje).

Iako je tema korisničkog iskustva veoma opširna i obuhvata više od 500 stavki na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom izrade internet-prezentacije, u onima koje se tiču formatiranja teksta najčešće se javlja sledećih 7 grešaka:

 1. Optimalan broj karaktera

 • Veliki broj karaktera usporava čitanje i destimuliše korisnika. Umesto da tekst bude adekvatno iskorišćen kao poziv na akciju ili izvor kvalitetnih informacija, korisnik će verovatno odustati od daljeg čitanja.
 • U jednoj liniji ne treba da postoji više od 75 karaktera .
 • Idealno bi bilo da postoji 60 karaktera u jednoj liniji.
 1. Poravnanje

 • Tekst na internet-prezentacijama nikada ne sme da bude poravnat u Justify formatu (obostrano). Prazan prostor u tekstu usporava čitanje i stvara utisak aljkavosti.
 • Poravnanje teksta se vrši uz levu marginu. Tekst se mnogo brže čita ukoliko je jasno postavljen sa leve strane.
 • Samo u tabelama je dozvoljeno korišćenje poravnanja uz desnu marginu (za naziv reda).
 1. Šablonske i mnogobojne pozadine

 • Mnogobojne pozadine zbunjuju korisnike i smanjuju vidljivost i čitljivost teksta.
 • Treba izbegavati pozadine sa šablonima koji se ponavljaju.
 • Koristiti jednobojne pozadine za odeljke u kojima se nalazi tekst.
 1. Izbor fonta

 • Serif fontovi mogu biti jako nečitljivi kada je tekst smanjen, bolje ih je koristiti za veći tekst poput naslova.
 • Iako pojedini dizajneri i programeri preferiraju Trajan Pro font, koristiti opšteprihvaćene i svima dostupne Sans-Serif fontove kao što su Arial i Verdana.
 • Najbolji fontovi za čitanje su Tahoma, Verdana i Georgia.
 1. Podvlačenje

 • Podvučen tekst usporava proces čitanja i navodi korisnika da taj tekst predstavlja link.
 • Podvlačenje kao vid naglašavanja, takođe, treba izbegavati prilikom kreiranja i formatiranja sadržaja za internet-prezentaciju.
 • Za naglašavanje tekstualnog sadržaja koristiti (bold) tekst ili u specijalnim slučajevima velika slova (ALL CAPS).
 1. Italic

 • Tekst naveden kurzivom dovodi do sporijeg čitanja kod posetilaca i otežava im interakciju sa prezentacijom.
 • Tekstualni sadržaj internet-prezentacije ne sme biti naveden kurzivom.
 • Upotreba kurziva je prihvatljiva samo za naglašavanje jedne reči ili izdvajanje citata iz teksta.
 1. Postavljanje teksta u više kolona

 • Raspoređivanje teksta u više kolona narušava koncentraciju korisnika.
 • Izbegavati raspoređivanje teksta u više kolona, jer to značajno otežava čitanje. Ovo pravilo naročito važi za liste.
 • Za mape sajta i za forme je preporučljivo struktuiranje sadržaja u više kolona.

Iz dosadašnjeg iskustva, više od 80% sajtova je prekršilo makar jedno od pomenutih pravila - kupcima su potrošili značajno vreme i nisu im održali pažnju. Ne budite deo te statistike.

‚‚Kompjuteri su beskorisni. Jedino što ti mogu dati su odgovori.''

Pablo Picaso

Oceni tekst

5
28 glasova
Aleksandar Tanasković Aleksandar Tanasković

Aleksandar je digital marketing menadžer. Google Partner, Facebook Blueprint i HubSpot Academy sertifikovan. Svoja interesovanja usmerava ka korisničkom iskustvu na internetu. Osim toga, pokretač je blog projekta <a href="http://www.istorijamenadzmenta.in.rs">Istorija menadžmenta</a> usmerenog ka promociji istorije i evolucije naučnog menadžmenta.

1 komentar

Aleksandar Kojic Aleksandar Kojic 23.04.2016.
0
0

UI, UX dizajneri i Front-end developeri bi ovo trebali da znaju! Dobar 5++

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga