10.05.2022. ·
2 min

Konkurs « IT makes S(ci)ENSE » za naučno-istraživačke boravke u Francuskoj

HelloWorld
0
Konkurs « IT makes S(ci)ENSE » za naučno-istraživačke boravke u Francuskoj

Sa programom « IT makes S(ci)ENSE », Ambasada Francuske u Srbiji i Francuski institut u Srbiji žele da podstaknu razvoj naučne saradnje između srpskih i francuskih istraživača u oblastima budućnosti poput obnovljivih izvora energije, veštačke inteligencije i kvantne informatike kao i digitalizacije zdravstva healthtech i poljoprivrede agro tech. Kako bi pojačali naučnu i univerzitetsku saradnju između Francuske i Srbije, Ambasada Francuske u Srbiji i Francuski institut u Srbiji dodeljuju 12 kratkoročnih stipendija (18 dana) u okviru ovog programa namenjenih srpskim istraživačima kako bi ostvarili naučno-istraživački boravak u istraživačkoj ekipi u Francuskoj. Boravak treba da se realizuje između 22. juna i 31. decembra 2022. Ova stipendija kratkog boravka obuhvata smeštaj u Francuskoj, troškove života, kao i troškove zdravstvenog osiguranja. Troškovi međunarodnog putovanja kao i onog unutar zemlje takođe su pokriveni.

1) Ciljna grupa

Naučni istraživači svih nivoa koji rade u nekom istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktorandi, post doktorandi, istraživači, predavači-informatičari, inženjeri, administrativno osoblje, arhitekte, lekari…).

2) Oblasti naučnog istraživanja

 Prehrambrene tennologije, ishrana

 • Primena kvantne informatike i veštačke inteligencije (AI)
 • biotehnologije
 • obnovljivi izvori energije (hidrogen, nuklearna energija)
 • etika i nauka
 • prevozna sredstva budućnosti (električna vozila i avion sa niskom emisijom ugljenika)
 • zdravlje i epidemiologija
 • sport

3) Uslovi

Ø  Naučna iuzetnost

Prednost imaju kandidati iz istraživačkih ustanova visokog nivoa u Srbiji ili koji su pozvani da borave u nekom istraživačkom centru izuzetnog naučnog kvaliteta u Francuskoj.

Ø  Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje

Prednost imaju novi projekti saradnje ili oni koji su tek započeti, ali će trajati duže vreme, projekti sa planiranim zajedničkim učešćem istraživača u evropskim programima (Horizont Evrope, Erasmus +, itd.) ili projekti francusko-srpske saradnje koji su povezani sa institucionalnim rešenjima iz oblasti inovacija.

 Budući da je rodna ravnopravnost prioritet delovanja Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Srbiji, nastojaćemo da primenimo jednakost u broju kandidatura.

 4) Sastav dosijea

 1. Popunjen formular za prijavu (preuzeti ovde);
 2. Curriculum-vitae (na francuskom ili engleskom jeziku);
 3. Pozivno pismo laboratorije ili univerziteta domaćina u Francuskoj, gde se objašnjava cilj istražvačkog boravka;
 4. Dokument ustanove u kojoj se radi u Srbiji.

 5) Podnošenje dosijea

Dosije se šalje Vesni Adamović, saradniku za mobilnost

Francuski institut u Srbiji

Zmaj Jovina 11 – 11 000 Beograd

Tel: (011) 302 36 39 – mejl : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Dosijei treba da se podnesu, pošalju poštom ili elektronskom poštom do 20. maja (zaključno) najkasnije. Nijedan dosije neće biti uzet u obzir nakon tog datuma. Svaki nepotpuni dosije neće biti razmatran.

NB: Konkursna dokumentacija koja se šalje elektronskim putem treba da bude skenirana u jednom PDF fajlu.

Odabrani kandidati biće kontaktirani početkom juna 2022. Boravak dobitnika stipendije u Francuskoj neće moći da se realizuje pre 22. juna 2022. Nemoguće je odložiti boravak u Francuskoj za 2023.

Oceni tekst

0
Da ti ništa ne promakne

Ako želiš da ti stvarno ništa ne promakne, prijavi se jer šaljemo newsletter svake dve nedelje.

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga

Najnoviji poslovi za juniore

Svi oglasi za juniore