06.06.2023. ·
2 min

Privlačenje zaposlenih - najveći izazov IT kompanija

Privlačenje zaposlenih - najveći izazov IT kompanija

Prema  istraživanju sprovedenom februara ove godine Puls HR zajednice, najveći izazov za IT kompanije u protekle dve godine bio je privlačenje IT kandidata, što je istaklo 61% ispitanika. Takođe, kompanije su puno pažnje posvetile i rešavanju organizacionih izazova, praćenju trendova i uvođenju benefita, kao i zadržavanju postojećih zaposlenih.

Istraživanje je pokazalo da male kompanije teže prate trendove i uvode benefite,  srednje kompanije se bore kako da privuku kandidate, a velike kako da zadrže zaposlene.

Outsource kompanije muku muče da zadrže zaposlene, pa je čak 40% njih istaklo ovaj problem, dok su organizacioni izazovi dominantni kod firmi koje imaju sopstveni proizvod.

Remote pozicije u padu

U pogledu fleksibilnosti rada, čak 94% ispitanika je izjavilo da njihove kompanije pružaju određenu fleksibilnost. Najveći broj njih dopušta zaposlenima da sami odluče da li će raditi od kuće ili iz kancelarije (45%), a ovaj trend se najviše primećuje kod outsource kompanija (65% slučajeva). Srednje velike kompanije pokazuju veću fleksibilnost u pogledu rada od kuće u odnosu na male i velike kompanije.

Ono što možemo videti na sajtu HelloWorld.rs, jeste da je značajno zabeležen pad broja oglasa za remote pozicije. U prvom kvartalu ove godine, udeo oglasa za rad od kuće se smanjivao postepeno: u januaru je iznosio 24%, u februaru 23%, u martu 20%, a u aprilu 18%. U poređenju s prethodnom godinom, kada je broj remote oglasa konstantno bio veći od 25%.

Employer brending kao ključ uspeha pri zapošljavanju

Pored toga, sprovedeno istraživanje je pokazalo da 35% ispitanika izjavljuje da je stopa zadržavanja u njihovim kompanijama veća od 90%. Međutim, važno je naglasiti da 22% ispitanika ankete nije bilo upoznato sa stopom zadržavanja zaposlenih. Takođe, primećujemo da je stopa zadržavanja veća u manjim kompanijama i onima koje imaju sopstveni proizvod.

Što se tiče stope fluktuacije zaposlenih, najveći broj ispitanika 39% je naveo da je ona ispod 10%. Slično kao i kod stope zadržavanja, iznenađuje činjenica da 20% ispitanika nije znalo odgovor na ovo pitanje. Zanimljivo je da  veće kompanije beleže i veću stopu otkaza zaposlenih, suprotno očekivanjima. Takođe, kompanije sa svojim proizvodom imaju nižu stopu fluktuacije od outsource kompanija.

Koliko je Employer Branding bitan u privlačenju kadrova u IT industriji pokazuje i podatak da se značajan broj kompanija fokusira na izgradnju svoje Employer Branding strategije. Od ispitanika, 22% već ima definisanu strategiju, dok je 55% u procesu razrade. Posebno je primetno da srednje, velike i outsource kompanije pokazuju veći interes za ovu temu. Takođe, istraživanje je otkrilo da 27% ispitanika već ima razvijen Employee Value Proposition (EVP), dok se u 42% slučajeva EVP još uvek razvija.

Kao jedan od velikih problema kandidati često navode nedostatak povratne informacije nakon konkurisanja za posao.

Pa ipak ovo istraživanje pokazuje da čak 74% ispitanika odgovara da uvek pruža povratnu informaciju nakon konkurisanja i to svim kandidatima. Ova praksa omogućava da se zainteresovanima za rad u kompaniji pruži jasan uvid u proces selekcije i da se održi pozitivna reputacija kompanije među potencijalnim talentima.

Oceni tekst

5
6 glasova
Marko Vučetić Marko Vučetić

Saradnik za odnose sa javnošću na sajtu HelloWorld.rs Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Nišu, gde je pisao naučne radove iz oblasti energetike, a sada piše PR tekstove i išao bi na TV gostovanja 24/7. Najveći lokal patriota u timu koji obožava svoju Kuršumliju i kaže da "Mladi menjaju sve(t)", što poslednjih godina kao aktivista u praksi stvarno i primenjuje.

1 komentar

Bane Bane 07.06.2023.
4
0

Što bi privlačenje zaposlenih bio problem? Dajte veće plate, eto ih zaposleni.

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga