15.05.2024. ·
6 min

Razumeti razlike: Kako produkt menadžeri i developeri zajedno grade uspešne projekte

HelloWorld
0
Razumeti razlike: Kako produkt menadžeri i developeri zajedno grade uspešne projekte

Na prvi pogled, uloge produkt menadžera i software developera mogu delovati kao odvojene celine unutar IT sektora, međutim, njihova uspešna saradnja je neizostavna za razvoj bilo kog uspešnog projekta. Produkt menadžeri se usredsređuju na korisničke potrebe, tržišne trendove i strateško planiranje, dok software developeri rade na tehničkoj implementaciji tih vizija kroz kod. Iako se čini da su njihovi ciljevi usklađeni, put od ideje do realizacije često je popločan izazovima i "varnicama", koje proističu iz različitih perspektiva na isti projekat.

Neophodnost jasne i otvorene komunikacije između ove dve uloge postaje očigledna kada se uzme u obzir koliko su zapravo povezani njihovi domeni. Saradnja između produkt menadžera i developera nije samo poželjna, već ključna, kako bi se izbegli nesporazumi koji mogu usporiti ili čak ugroziti napredak projekta.

Tihomir Ješić, produkt menadžer u Infostudu, i Danijel Berkeš, software developer na sajtu HelloWorld.rs, otkrivaju nam kakva je zaista izgleda njihova i saradnja i šta su najveći izazovi.


Tihomir Ješić - produkt menadžer u Infostudu

“Produkt menadžer je odgovoran da prepozna korisničke potrebe i pronađe rešenje zajedno sa development timom, a u skladu sa svim tim da odredi i strategiju razvoja proizvoda. Programer je taj koji će implementirati zahteve proizvoda. Njegovo tehničko znanje i iskustvo ključno je za procenu kompleksnosti zahteva i pronalaženje optimalnih tehničkih rešenja. Zbog svega toga neophodno je da produkt menadžer ima konstantnu komunikaciju sa programerom kako bi razumeo tehničke izazove i moguće limite. Komunikacija i međusobno razumevanje je ključ uspeha svakog projekta”, navodi za HelloWorld.rs Tihomir Ješić.

 

Danijel Berkeš - software developer na sajtu HelloWorld.rs

Danijel Berkeš dodaje da programer treba da proceni tehničku izvodljivost i predloži alternativna rešenja ako originalni zahtevi nisu ostvarljivi bili bi previše vremenski zahtevni ili skupi za implementaciju. ”Ovaj proces je krucijalan za uspeh projekta”, smatra Berkeš i naglašava:

“Iz moje perspektive, produkt menadžer je taj koji razume tržište, konkurenciju, potrebe korisnika i tehnološke trendove, i na osnovu toga kreira viziju i putanju proizvoda koji će se razvijati.”

“Često doživljavam da je produkt menadžer praktično most između različitih timova i stakeholdera unutar i izvan organizacije, uključujući marketing, prodaju, korisničku podršku i, naravno, razvojni tim. Programeri očekuju od produkt menadžera da efikasno komunicira potrebe i očekivanja svih strana, kako bi razvojni tim mogao da se fokusira na tehnička rešenja. U ovom kontekstu doživljavam produkt menadžera i kao filter za različite biznis zahteve.”

“Jedna od ključnih uloga produkt menadžera, iz perspektive programera, je postavljanje prioriteta. Razvojni timovi često se suočavaju sa više zadataka nego što mogu da obrade, pa je uloga produkt menadžera da jasno definiše šta je najvažnije i šta treba prvo realizovati, omogućavajući timu da ostane fokusiran i efikasan”, kaže Berkeš.

Programeri cene kada su produkt menadžeri otvoreni za tehnički feedback i spremni da prilagode zahteve proizvoda na osnovu tehničkih izazova i ograničenja.

Prema Ješićevom mišljenju produkt menadžer treba da razume da se programeri fokusiraju na arhitekturu sistema, tehničku implementaciju, performanse, bezbednost softvera i na održavanje koda, kako vremenom ne bi došlo do velikog tehničkog duga.

“Ako produkt menadžer ne razume taj tehnički aspekt, teže će mu biti da prenese predstavnicima biznisa zašto je izabrano rešenje najoptimalnije”, kaže Ješić.

Deo posla u kojem najviše uživa sa programerima je trenutak kada razmatraju potencijalne solucije i osmišljavaju neki proizvod.

“Mislim da u  procesu razmena ideja, iskustava i rešavanju problema dolazi do posebnog izražaja ta sinergija između programera i produkt menadžera”, dodaje on.

Izazovi u saradnji i rešavanje problema

Danijel Berkeš smatra da je najčešći izazov procena vremena kada su u pitanju kompleksniji projekti koji potencijalno uključuju i druge timove. Iz perspektive programera, kaže on, najbolji mogući način procene trajanja velikih projekata je izveštavanje o progresu kroz iteracije.

“Sa druge strane postoje pritisci od drugih stakeholdera prema produktu za jasnijim definisanjem roka”, navodi Berkeš i dodaje:

“Tu celu priču mogu da uspore programeri koji ne umeju na najbolji mogući način da iskomuniciraju sve informacije ka produktu, jer suviše ulaze u tehničke detalje. Biti dobar programer podrazume da se na jednostavan (ne preterano tehnički) i jasan način objasni progres projekta, izazovi, poteškoće. Ako programeru to manjka, produkt će biti uskraćen za ključne informacije o projektu i tada nastaju “komunikacioni šumovi”.

Sa druge strane, i Ješić priznaje da produkt menadžeri znaju da budu uzrok čestih glavobolja kod programera.

“Kada produkt menadžer upita developera za vremensku procenu i kad im saopšti da postoje promene u zahtevima u toku same implementacije”.

“Programeri su često usredsređeni na tehničke detalje, dok je produkt menadžer fokusiran na korisničke potrebe, tržišne trendove i strategiju proizvoda. Ova razlika u perspektivi može da dovede do nesporazuma u vezi sa prioritetima i ciljevima projekta”, dodaje on.

Transparentnost i jasnoća kao most između tehničkih i strateških ciljeva

Nedostatak transparentne komunikacije i povratnih informacija, bez dileme, dovodi do nerazumevanja. Na primer, ako programeri nisu jasno upoznati sa ciljevima proizvoda i očekivanjima korisnika, razvijati funkcionalnosti koje nisu u skladu sa tim. Ili, ako produkt menadžeru nisu saopšteni svi potencijalni tehnički rizici, lako može da se desi da primeni neadekvatnu strategiju razvoja proizvoda.

“Mi ovo rešavamo tako što motivišemo programere da učestvuju u defnisanju biznis zahteva i da ne budu samo puki izvršioci zadataka, organizujemo timska planiranja, dnevne sastanke i konstantno negujemo kulturu  ‘vuci kolegu za rukav’, drugim rečima da u što  većoj meri sarađuju i pričaju o projektu”, objašnjava Berkeš.

“Još jedna dobra stvar u Infostudu je da  programer i produkt menadžeri često dele istu kancelariju. Mislim da je ta bliskost  i razlog da se bolje razumemo. Ali suština je u razgovoru. Redovna i otvorena komunikacija dovodi do toga da bolje razumemo jedni druge”, dodaje.

Učenje kroz saradnju – ključ uspešnih projekata

Danijel Berkeš ističe da programer može od produkt menadžera da nauči kako da razmišlja iz perspektive tržišta, korisnika i biznis ciljeva, i da na osnovu togu ponudi i kvalitetnija tehnička rešenja koja su dugoročno usklađenija sa ciljevima kompanije.

I za Tihomira Ješića iz ove saradnje ima puno toga da se nauči.

“Najvažnija lekcija koju programer i produkt menadžeri mogu naučiti jedan od drugoga je da je uspeh tima zasnovan na međusobnom učenju, razumevanju i podršci. Kroz ovu vrstu saradnje, timovi postižu daleko bolje rezultate i stvaraju proizvode koji zaista vrede, pa na kraju čitavog lanca imamo jako zadovoljne korisnike“, zaključuje on.

 

Oceni tekst

5
8 glasova

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga